2022-03-02 11:38Pressmeddelande

Arbete för att hjälpa fjärilar, insekter och pollinatörer

Tre personer i varselväst står på en äng.Ingvar Mann, Johanna Gustavsson och Mikael Jönsson på Gatu- och parkenheten.

På fyra platser i kommunen håller det på att skapas ängsmark.

— Vi behöver hjälpa till för att öka den biologiska mångfalden, säger Mikaela Happe, Gatu- och parkenheten.

En grupp på fyra personer på avdelningen har arbetat med att ta fram passande områden i kommunens tätorter.

— Jorden måste vara mager för att ängsväxterna ska trivas, säger Johanna Gustavsson på gatu- och parkenheten.

Platserna i Kvänum, Vedum, Stora Levene och Vara har märkts ut och i april är planen att de ska ta fram fröpåsarna.

— Vi har köpt in färdiga blandningar. De består till stor del av olika grässorter. Vi kommer också att så i med ettåriga blommor som blåklint och vallmo. Det gör det lite mer tilltalande och kanske stämmer mer med invånarnas bild av hur en äng ska se ut, säger Mikaela Happe.

Det finns redan bland annat kärringtand och klöver i gräsmattorna.

— Eftersom vi klipper gräset kort idag har de inte kunnat växa upp och blomma. De kommer säkert komma igång nu när de inte hålls nere, säger Ingvar Mann, gatu- och parkenheten.

Gräsmattorna runt om ängarna kommer att klippas precis som tidigare.

Projektet med att anlägga ängsmark är en del i kommunens miljöstrategi.

— Vi kommer att börja i liten skala för att lära oss och sedan är målet att utöka ytorna, säger Mikaela Happe.

Det handlar också om att vänja invånarna vid att se en äng istället för en kortklippt gräsmatta.

— En del kommer säkert tycka att det inte är så fint till en början, men det här är viktigt. Ska vi ha fjärilar måste de ha något att leva av, säger Mikael Jönsson på gatu- och parkenheten.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.