2021-12-27 10:30Pressmeddelande

Vara har antagit tolv klimatlöften

Kvinna står framför en byggnad och håller upp en bunt papper.Gabriela Bosnjakovic (M), kommunstyrelsens ordförande, har skrivit under på tolv av Kommunernas klimatlöften.

Vara kommun har antagit tolv miljö- och klimatlöften för 2022.

– Vi vill mycket inom området klimat och vi har en hög ambitionsnivå. Det viktigaste är att vi ser resultat av de mål vi har prioriterat. Det finns ett brett politiskt stöd att arbeta med det här och det ska bli spännande att följa, säger Gabriela Bosnjakovic (M), kommunstyrelsens ordförande.

­Satsningen Kommunernas klimatlöften har hållit på i ett år och Västra Götalandsregionens alla 49 kommuner har deltagit. De klimatlöften som genomförts under 2021 har sammanlagt minskat utsläppen med 31 100 ton koldioxidekvivalenter, ett viktat mått på utsläpp av växthusgaser. Minskningen motsvarar 12 400 villors elanvändning under ett år.

Inför år 2022 har kommunerna nu avgivit nya löften. Totalt finns det 20 klimatlöften som kommunerna har kunnat välja bland, varav flera löften fanns med redan under 2021. Vara kommun har skrivit under på tolv av dem. De är:

 • 1. Vi har en laddplan för kommunen.
 • 3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.
 • 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
 • 6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
 • 7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar.
 • 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
 • 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
 • 13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål.
 • 14. Vi genomför energieffektiviseringar.
 • 16. Vi installerar solenergi.
 • 19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.
 • 20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.

– Detta är ett viktigt steg för att på allvar kunna förverkliga de politiska målen om en fossilfritt Västra Götaland. Nu ska målen arbetas in i kommunens miljöstrategi och i kommande verksamhetsutveckling. Då blir det verkstad i alla kommunens verksamheter och resultat som vi sedan kan följa, säger Anna Cederqvist, kommundirektör.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling