2023-06-05 09:00Pressmeddelande

Vattnar blommorna med vatten från reningsverket

Två män och två kvinnor i varselkläder fyller på vatten i en grön tank som står på ett släp.Christian Wernebratt och Patrik Arnälv från VA-enheten och Julia Gunnarsson och Anna Eriksson från gatu- och parkenheten vid pumpen som fyller tanken med vatten från reningsverket.

Kommunens planteringar kommer att vattnas med vatten från reningsverket.

– Det är bra vatten så det är bra att det tas till vara på, säger Christian Wernebratt, driftstekniker på VA-enheten.

 

Tidigare användes kranvatten till att vattna växterna. För ett tag sedan väcktes tanken på att använda vatten från reningsverket istället.

– Det började med att vi ville använda processvattnet till spolningar i anläggningen istället för kranvatten och ville skaffa en pump till det. Förslaget utvecklades vidare till att använda vattnet till bevattning av växter också, berättar Christian Wernebratt och kollegan Patrik Arnälv.

Vattnet har gått igenom hela processen i reningsverket och är klart för att fortsätta ut i Afsån.

– Vattnet klarar alla tester, luktar inget och det innehåller bra näringsämnen, säger Christian Wernebratt och tillägger att de har guldfiskar som trivs bra i bassängen som de pumpar upp vattnet ur.

Fyller på vatten

Julia Gunnarsson och Anna Eriksson från gatu- och parkenheten, är på plats för att fylla på den gröna vattentanken på släpet. Det går i en kubik i tanken och de åker några vändor per dag beroende på vädret.

– Det är väldigt smidigt att komma hit och fylla på vatten, säger Julia Gunnarsson.

De tar även med en tunna vatten när de åker till bland annat Kvänum och Stora Levene.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.