2021-09-22 18:42Pressmeddelande

Varas företagsklimat har aldrig rankats högre

Bilden visar kommunhuset.

Plats 27 av 290 och en förbättring med 43 placeringar från förra året är resultat när Svenskt Näringsliv presenterar årets företagsklimatsranking.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2021 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2021 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

– Att Vara placerar sig högt i rankingen är väldigt glädjande, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Gezelius. Det visar att kommun och näringsliv gemensamt tar ansvar för att tillväxt skapas här.

Under de senaste åren har kommunen anpassat organisation och arbetssätt för att bättre kunna möta företagens behov. Bland annat har en samhällsbyggnadsförvaltning tillskapats som samlar tillväxt, exploatering och infrastrukturfrågor tillsammans med plan, miljö och byggfrågor, dvs sådana områden som företag ofta möter i sina ärenden.

– Vi möter numera medborgarna mer koordinerat och med ett större helhetstänk, säger Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef på Vara kommun.

Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking är en attitydundersökning och en av flera mätningar av företagsklimatet.  En annan är Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) mätning ”Insikt” som följer upp de medborgare som faktiskt haft ärenden hos kommunen.

– De här mätningarna pekar nu i samma riktning, säger Johanna Forslund Kullander, vilket bekräftar att vi arbetar i rätt riktning. Lägg därtill att vi låtit en extern part göra djupintervjuer med medborgare som haft ärenden hos oss som även de visat på ett positivt resultat.

– Att siffror och mätningar pekar i en positiv riktning gör emellertid inte att kommunen kan luta sig tillbaka. Tvärtom så är det fortsatt arbete framåt tillsammans med näringslivet som ger resultat, säger Lars Gezelius.

Undersökningen i sin helhet

Lars Gezelius, Kommunstyrelsens ordförande, Vara kommun, tel. 0707-88 32 02
Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef, Vara kommun, tel. 0768-33 07 01


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.