2024-01-25 06:00Pressmeddelande

Varaborna nöjda med sin kommun

Drönarbild över Vara tätort.Foto: Daniel Strandroth

Resultatet från 2023 års medborgarundersökning är här och vi kan konstatera att Vara kommun får ett bra resultat.

93 procent av de som svarat tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på och 83 procent är nöjda med kommunens olika verksamheter, vilket är bättre än rikets genomsnitt.

Några verksamheter sticker ut bland resultaten:

  • Inom gymnasieskolan är 86 procent av de som svarat nöjda, vilket kan jämföras med rikets snitt 77 procent.
  • Även nöjdheten med socialtjänsten sticker ut med sina 64 procent jämfört med riket som helhet där 53 procent är nöjda.
  • 86 procent av de som svarat är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet, vilket kan jämföras med rikets snitt där endast 61 procent är nöjda.

Satsningar som gett resultat

Sedan den senaste undersökningen har kommunen anlagt ett väl omtyckt motionsspår och utegym, Skogskullespåret, i Vara tätort. Det märks på resultatet. Årets undersökning visar att 71 procent av de som svarat är nöjda med tillgången till allmänna träningsplatser utomhus, att jämföra med 39 procent år 2021.

De senaste åren har vi dessutom byggt ett antal nya lekplatser. Även detta har speglats i resultatet, där 74 procent uppger att de är nöjda med utbudet av lekplatser. 2021 var endast 62 procent nöjda.

Vara ligger över rikets snitt vad gäller utbudet av ställen att träffas på, både för unga och för äldre. Särskilt resultatet för äldre sticker ut, då 65 procent är nöjda med utbudet av ställen för äldre att träffas på. Det är en stor ökning sen 2021 då resultatet var 45 procent. Snittet i riket är 54 procent.

Det är fint att se att våra satsningar ger resultat och att Varaborna är nöjda med vår service. Men vi vill alltid bli bättre och därför kommer vi fortsatt fokusera på att utveckla våra verksamheter och den service vi tillhandahåller, säger kommundirektör Anna Cederqvist.

Trygghet är ett fortsatt viktigt område

Invånarna i Vara kommun ska känna sig trygga. Det är ett prioriterat område och mycket görs för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i kommunen. Den upplevda tryggheten utomhus, när det är mörkt ute, har ökat från 79 procent till 84 procent. Ökningen gäller både män och kvinnor samt i centralorten såväl som i kommunens tätorter.  

Det är härligt att se att så många resultat går åt rätt håll. Jag vill särskilt lyfta fram de satsningar på trygghet och säkerhet som gjorts i Vara kommun som nu verkar ha fått effekt. Det är viktigt i den tid och omvärld vi befinner oss i, säger kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic.

Vi vill förbättra oss

Undersökningen visar även att det finns områden inom vilka vi kan förbättra oss. Exempel på sådana områden är att öka möjligheten till eftergymnasiala studier och en förbättring av infrastrukturen. Det sistnämnda är något som de olika politiska forumen strävar efter på regional nivå. Ett exempel på det är att vi kraftfullt kommer att arbeta för Kinnekullebanans upprustning.

Nu kommer vi att använda resultatet från medborgarundersökningen vid planeringen i verksamheterna – allt för att Vara kommun ska bli bättre att bo i, verka i och besöka.

Om SCB medborgarundersökning

Under hösten har 1200 invånare i åldern 18-84 år i Vara kommun fått möjlighet att delta i en undersökning från Sveriges statistiska centralbyrå (SCB). Undersökningen är en attitydundersökning som ger kommunen värdefull information om hur kommuninvånarna ser på den kommunala servicen och som vägleder i arbetet med att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster. Vara kommun deltar vartannat år i undersökningen och i år har 458 personer, 38,2 % av de tillfrågade, tagit tillfället i akt att ge sina synpunkter.

Mer information

För mer information kontakta:

Maria Carlsson Torp, verksamhetsutvecklare, 0512-310 20
Anna Cederqvist, kommundirektör, 0512-318 33


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson