2021-12-21 13:00Pressmeddelande

Varaborna nöjda med sin kommun

Bild över VaraBild över Vara

I årets medborgarundersökning får Vara kommun bra resultat.  93 procent av de som svarat tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på och 84 procent är nöjda med kommunens olika verksamheter,  vilket är bättre än genomsnittet i riket. Några verksamheter sticker ut bland resultaten: Inom förskolan är 94 procent av de som svarat nöjda, vilket kan jämföras med 87 procent för riket. Även nöjdheten med äldreomsorgen sticker ut med sina 70 procent jämfört med riket som helhet där 51 procent är nöjda.

Vara är unika
Hela 90 procent är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet vilket kan jämföras med rikets snitt, där endast 60 procent är nöjda. 84 procent uppger att de är nöjda med kommunens arbete med att främja det lokala kulturlivet, vilket är högre än resultatet för riksgenomsnittet på 58 procent.
— Det är väldigt roligt att kommunens verksamheter får så fina omdömen från medborgarna. Våra medarbetare är fantastiska på att ge service och att möta brukare och näringsliv. Trots att vi är mitt inne i en pandemi, så har medarbetarna fortsatt att göra fina insatser och det ser vi ett kvitto på här, säger kommundirektör Anna Cederqvist.

Trygghet fortsatt viktigt område
Invånarna i Vara kommun ska känna sig trygga, det är ett prioriterat område och mycket görs för att arbeta brottförebyggande och trygghetsskapande i kommunen. 61 procent är nöjda med polisens närvaro i kommunen. I Sverige som helhet är andelen som känner sig nöjda med polisens närvaro 53 procent. Åtta av tio känner sig trygga ute när det är mörkt.
— Här har vårt samarbete med polisen gett effekt, säger kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic. Tillsammans har vi genomfört en rad åtgärder och därför är det glädjande att se att det går åt rätt håll, och vi kommer att jobba än mer med det området. Jag vill även passa på att tacka alla våra medarbetare, de har gjort och gör ett väldigt gott arbete för dem vi är till för.

Vi vill förbättra oss
Undersökningen visar även att det finns förbättringsområden, t ex underhållet av den offentliga miljön, möjligheterna att använda kollektivtrafik och möjligheterna till eftergymnasiala studier. Resultatet av medborgarundersökningen ska nu användas vid planeringen i verksamheterna – allt för att Vara kommun ska bli bättre att bo i, verka i och besöka.

Om SCB medborgarundersökning
Under hösten har 1200 invånare i åldern 18-84 år i Vara kommun fått möjlighet att delta i en undersökning från Sveriges statistiska centralbyrå (SCB). Undersökningen är en attitydundersökning som ger kommunen värdefull information om hur kommuninvånarna ser på den kommunala servicen och som vägleder i arbetet med att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster. Vara kommun deltar vartannat år i undersökningen och i år har 504 personer tagit tillfället i akt att ge sina synpunkter.

För mer information kontakta :
Lina Alfredssson-Mihlzen, hållbarhetsstrateg, 0512-311 12
Anna Cederqvist kommundirektör 0512-318 33


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson