2023-05-19 12:56Pressmeddelande

Vara utreder ytterligare järnvägspassage

Vara_kommun_logga.png

Vara tätort delas i två delar av järnvägen Älvsborgsbanan som idag har en passage för fordon. Detta skapar trafikstörningar när ett tåg kommer in till eller avgår från Vara station. För att hantera både nutida och framtida trafiksituation i tätorten ska kommunen därför utreda behov, möjligheter och kostnader för ytterligare en järnvägspassage.

I Vara tätort finns en järnvägskorsning med bommar belägen vid kyrkan. När ett tåg kommer in eller avgår från Vara station fälls bommarna ned och fordon, cyklister och fotgängare får stanna på vardera sidan om spåren i några minuter. Det leder till fordonsköer som kan fortplanta sig och skapa problem i resten av tätorten. Samhällsbyggnadsförvaltningen på Vara kommun har under de senaste åren jobbat med att ta fram ett planprogram för området Håkan-Månsgården i den sydvästra delen av Vara tätort. I området planeras för upp till 1000 nya bostäder totalt vilket kommer att påverka trafiken i tätorten ytterligare.

När vi nu planerar för bebyggelse på västra sidan järnvägen så behöver vi självklart också utreda hur vi ska utveckla infrastrukturen och få till en bra trafiksituation för hela tätorten, säger Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef i Vara kommun.

Vara kommun ska därför utreda möjligheterna för en så kallad planskild järnvägspassage, det vill säga en bro över, eller en tunnel under, järnvägen. Med en sådan koppling mellan tätortens två delar påverkar inte tågens ankomst och avfärd och bomfällningen för övrig trafik tätortens trafikflöde på samma sätt.

Kommunens utredning innehåller flera delar där en del handlar om att titta på de tekniska förutsättningarna för en passage. En kostnadsuppskattning för ytterligare en järnvägspassage är en annan viktig del av utredningen, säger Lovisa Tavaststjerna, samhällsplanerare på Vara kommun.

De första diskussionerna om att bygga ytterligare en passage över eller under järnvägen i Vara tätort fördes på 1970-talet. Den 10 maj 2023 tog kommunstyrelsen i Vara kommun det historiska beslutet om att gå vidare med en utredning av ytterligare en järnvägspassage.

Diskussionen om ytterligare järnvägspassage har förts under flera decennier i Vara, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Gezelius. Nu har kommunstyrelsen tagit beslutet om att utreda förutsättningarna för att ge oss ett välgrundat underlag att använda för vidare beslut.

För mer information, kontakta:
Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef
telefon: 0512-310 88
mejl: johanna.forslund-kullander@vara.se


Ämnen: Kommunen

Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling