2022-06-30 09:54Pressmeddelande

Vara testar sommarmöblering

Vara kommun testar sommarmöblering efter önskemål om fler sittplatser och planteringar i centrum.Vara kommun testar sommarmöblering efter önskemål om fler sittplatser och planteringar i centrum.

I samarbete med Köpmännen i Vara testar Vara kommun sommarmöblering av centrala gator i Vara tätort. Sommarmöbleringen består av pallkragar som kombineras ihop till moduler med plats för både planteringar och sittytor.

Under 2021 genomförde Vara Köpmannaförening ett omfattande varumärkesarbete. En del av syftet med arbetet var att undersöka styrkorna med den lokala handeln och Vara Småstad som plats, men också att ta reda på vad som ytterligare skulle kunna göras för att stärka attraktionskraften. Arbetet omfattande intervjuer och fokusgrupper med lokala invånare och besökare samt motsvarande från grannkommuner. Utöver detta hölls en workshop där direkt berörda fastighetsägare deltog tillsammans med representanter från handeln och från Vara kommun.

En sak som kom fram i intervjuerna var att många önskade mer grönt och fler sittplatser i centrala Vara.

- Istället för att göra fasta planteringar av t ex träd eller köpa in bänkar så kommer vi den här gången att testa oss fram, utvärdera och därefter se vad som passar och funkar bäst, säger Isa Åkerlind som är stadsarkitekt i Vara.

I sommar kommer därför sex tillfälliga moduler placeras ut på olika platser längs Torggatan, Storgatan och Sveagatan. Modulerna, som byggts i samarbete mellan Gata/parkenheten och Enheten för arbete, sysselsättning och integration på Vara kommun kommer att stå framme till och med september och skötas av Köpmännen i Vara.

- Från köpmännens sida ser vi det positivt med nya spännande inslag som kan skapa trivsel och lekfullhet i Vara Småstad, säger Jessica Lundmark, ordförande i Vara Köpmannaförening.

Om sommarmöbleringen blir ett uppskattat inslag i gatubilden kan vi kanske få se mer och fler av dem framöver!

Medborgare, köpmän och besökare kommer att kunna delta i en kortfattad digital enkät under augusti. Håll utkik och tyck gärna till när tillfälle ges.

Kontaktperson:
Isa Åkerlind, Stadsarkitekt, Vara kommun, tel. 0512-318 94
Jessica Lundmark, Ordförande i Vara Köpmannaförening, tel. 0512-104 70


Ämnen: Kommunen

Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.