2022-09-09 13:30Pressmeddelande

Vara minskar antalet långtidsarbetslösa efter krafttag

Kommunhuset i Vara kommun.Vara kommun har minskat antalet långtidsarbetslösa en riktad insats. Bilden föreställer Vara kommunhus.

Vara kommun lovade att ordna sysselsättning åt alla kommuninvånare som hade varit arbetslösa i mer än 36 månader. 17 personer tog chansen, av dem har redan tio personer kommit i arbete.

– Vi har lyckats väldigt bra vilket vi också ser i statistiken. Genom samverkan med det lokala näringslivet har vi sänkt långtidsarbetslösheten ännu mer vilket är bra för såväl individen, näringslivet och samhället i stort, säger Gabriela Bosnjakovic, ordförande i arbetsmarknadsrådet.
När Vara kommun tittade närmare på Arbetsförmedlingens statistik för antalet arbetslösa konstaterades att långtidsarbetslösheten inte minskade, trots att den totala arbetslösheten minskade i kommunen.
– Vi har en låg arbetslöshet i Vara generellt men bland långtidsarbetslösa ändrades nästan inget. Då valde vi att jobba mer strukturerat för att ändra på det, säger Håkan Olsson, enhetschef för Arbetsmarknad, sysselsättning och integration i Vara kommun.
Genom statsbidraget särskilt nystartsjobb kunde Vara kommun agera för att få fler i jobb eller utbildning.
– I våras kontaktade vi Arbetsförmedlingen och lovade att ordna arbete och sysselsättning till alla kommuninvånare som hade varit arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen längre än 36 månader.
I juni ordnades rekryteringsträffar dit sammanlagt 17 personer kom. Redan i dag är tio av dem anställda, tre har gått vidare till studier och tre personer kommer Arbete, sysselsättning och integration att arbeta vidare med.
– I höst kommer vi att ordna nya rekryteringsträffar och fokusera på personer som har varit arbetslösa i mer än 24 månader, säger Håkan Olsson.
 
Vara kommun har den lägsta långtidsarbetslösheten i Skaraborg och ligger också lägre än regionen och Sverige som helhet, det visar Arbetsförmedlingens statistik från juli 2022.
 
Arbetslösheten i Vara jämfört med regionen och Sverige:
Vara: 4,7 procent
Västra Götalandsregionen: 5,9 procent
riket: 6,6 procent
 
Antal långtidsarbetslösa i Vara jämfört med regionen och Sverige:
Vara: 1,5 procent
Västra Götalandsregionen: 2,7 procent
riket: 3,1 procent

Källa: Arbetsförmedlingens statistik i juli, 2022
 Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman