2021-02-15 11:44Pressmeddelande

Vara kommun vill se större tydlighet i stödåtgärderna till boendeanläggningarna

null

Under förra veckan träffades politiker och representanter från boendeanläggningarna i Vara kommunen på Bjertorp slott, med anledning av den skrivelse som gått till regeringen från Skaraborgs Kommunalförbund. Skrivelsen, som samtliga kommuner i Skaraborg står bakom, lyfter behovet av akut stöd till näringsidkare och då främst boendeanläggningar och restaurangverksamhet.

Lars Gezelius, kommunstyrelseordförande i Vara kommun, var den som tog initiativ till skrivelsen till regeringen.

- Vi efterlyser nu ett direkt riktat ekonomiskt stöd och då framförallt till boendeanläggningars verksamhet som begränsas avsevärt med anledning av de rådande restriktionerna. Vi efterfrågar även ytterligare åtgärder för att förbättra administrationen av utbetalningen av de stödpaket som ges. Detta är avgörande för dessa näringar, säger Lars Gezelius, Kommunstyrelsens ordförande.

Pandemins omfattande restriktioner och smittskyddsåtgärder är utmanande för näringarna och pandemin är långvarig. De största svårigheterna för dessa näringar är de allt mer omfattande restriktionerna som gör det svårt för verksamheterna att planera framåt. Pelle Stohlander, VD på Lumber & Karle är tydlig med att läget för branschen är mycket allvarligt:

- Efter ett år som kantats av tuffa restriktioner har vår bransch i det närmaste tillintetgjorts. Vi har fått anpassa och ändra i våra verksamheter från en dag till en annan utan någon som helst dialog med myndigheter. Känslan av hopplöshet blir än mer påtaglig då dom utlovade stödpaketen inte kommer fram i tid. Att kommunerna nu ”sätter ned foten” i form av skrivelsen sätter vi stort värde på.

Victoria Johansson, VD på Bjertorp slott är mycket positiv till att politiker och tjänstemän i kommunen har en vilja att hjälpa till i den oerhört kritiska situation som råder:

- Skrivelsen till regeringen är en del och jag uppskattar även den täta dialog vi har idag som jag hoppas resulterar i ytterligare insatser. Skrivelsen ger en bild av verkligheten men det går inte att nog förtydliga hur akut läget är för alla företag och människor som drabbas i olika led. Stöden behöver betalas ut snabbare, reglerna för korttidspermittering behöver anpassas till våra verksamheter och de hårda samt ständiga förändringarna i restriktionerna på restauranger behöver ses över.

Flera stödåtgärder finns, men är inte tillräckliga. Omställningsstödet som varit det stödpaket som hjälpt näringsidkare mest har endast täckt ungefär 75 % av de fasta kostnaderna. Utbetalningarna av stödet kommer sent varför man nu föreslår att stödet delas upp i två utbetalningar, vilket skulle stärka upp likviditeten hos näringsidkarna snabbare. De sänkta arbetsgivaravgifterna gäller endast ung arbetskraft som också i stor utsträckning fått sluta i samband med varsel. Stödet till hyresreduceringar är väldigt bra, men hjälper endast dem som har hyresvärdar som är villiga att hjälpa till.

- Nu behöver regeringen bli tydligare gentemot hyresvärdar att stödet finns att nyttja, alternativt att stödet lämnas direkt till näringarna för att täcka hyreskostnader, avslutar Fredrik Nelander, oppositionsråd.Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling