2021-02-25 09:20Pressmeddelande

Vara kommun tar över Vara utomhusbad

null

Vara kommun ska köpa Vara utomhusbad och driva anläggningen vidare i kommunal regi, det har bildningsnämnden beslutat att föreslå kommunfullmäktige. Det formella beslutet fattas av Kommunfullmäktig i april.

– Föreningen Vara Småstad har gjort ett oerhört bra jobb med utomhusbadet i många år och det har utvecklats till ett bad som är viktigt för både kommunens invånare och besökare. Det viktigaste nu har varit att hitta en stabil och långsiktig lösning för att säkra framtiden för badet och kommunen har både kompetens och resurser att driva badet i framtiden, säger Jesper Svensson, fritidschef i Vara kommun

Vara utomhusbad byggdes, ägs och drivs idag av föreningen Vara Småstad. Vara kommun har under åren stöttat badet ekonomiskt genom driftsbidrag. Under 2019 meddelade föreningen att man såg ett antal utmaningar med att driva badet vidare och man efterfrågade en dialog med kommunen kring badets framtid. Efter en genomförd förstudie har kommunen beslutat att köpa Vara utomhusbad och driva det vidare i kommunal regi.

Det utökade ansvaret för kommunen innebär att man på sikt kommer nyanställa personal. Utöver det så finns det ett antal föreningar som har visat intresse av att arbeta på utomhusbadet för att dra in pengar till sin förenings kärnverksamhet.

– Tack vare föreningen Vara Småstad så har vi sedan många år ett fint utomhusbad i Vara, man har från föreningens sida lagt ner ett enormt arbete på att driva badet men känner nu att man inte längre har förutsättningar för att fortsätta. Att kommunen då tar över och att vi kan hitta synergier med bland annat personal från Vara Badhus tror jag kommer att bli jättebra och det känns skönt att vi säkrar badets framtid, säger Peter Jonsson, bildningsnämndens ordförande.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling