2021-09-24 12:32Pressmeddelande

Vara kommun prisat för digitalt hjälpmedel

Vara kommun har prisats för sitt införande av digitala medicinskåp. Kommunen har infört digitala signeringslistor och installerat digitala medicinskåp på alla särskilda boenden och i ordinärt boenden där kommunen har ett medicinskt ansvar. Anledningen är att säkerställa läkemedelshanteringen i kommunen. Skåpet öppnas med en app där medarbetare loggar in med personlig inloggning på en mobil som är kopplad till den verksamheten som den finns i.

Det är företaget Phoniro som delar ut pris till kommuner som gjort breda satsningar inom digitaliseringar och lyckts med det på ett bra sätt. Senast Vara kommun fick detta pris var 2018 då för införandet av vår nattillsyn via kamera.

Phoniros motivering till priset :
"Likt en sportbil som accelererar 0-100 på fyra sekunder införde Vara kommun över 200 stycken medicinskåp brett på både SÄBO och Ordbo. Nu finns 350 stycken installerade i kommunen. Medicinskåpen var sista pusselbiten i Phoniros utbud av välfärdsprodukter som nu Vara är användare av.”


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.