2022-11-02 15:44Pressmeddelande

Vara kommun nominerad till Laddguldet

Vara kommun är nominerade till priset Laddguldet.Vara kommun är nominerade till priset Laddguldet.

Vara kommun är en av tio kommuner i Sverige som nomineras till den ärofyllda utmärkelsen ”Laddguldet”. Priset delas ut för sjätte året i rad av 2030-sekretariatet och den 2 december avgörs vem den lyckliga vinnaren blir.
 
Priset går till en kommun och en fastighetsägare som med ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt verkar för att främja användandet av laddbara fordon. Bakgrunden till priset är att omställningstakten behöver öka om Sverige ska nå klimatmålen och elektrifieringen av fordonsflottan blir än viktigare. År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010.
 
Priset delas ut av det så kallade 2030-sekretariatet, vars uppdrag är att säkerställa att klimatmålet verkligen uppnås.2030-sekretariatet är en samling aktörer som verkar för ett politiskt beslutat mål. Sekretariatet är oberoende från tekniklösningar eller politiska kopplingar. 2030-sekretariatet är inte vinstdrivande, ingen utdelning görs utan alla intäkter ska användas för ändamålet.
 
Juryn för Laddguldet 2022 består av representanter från Allmännyttan, Fastighetsägarna, eCarExpo, Mobility Sweden, Power Circle, Sveriges Åkeriföretag och Klimatkommunerna. Juryns ordförande och sammankallande är Maria Stenström, 2030-sekretariatet.
 
Vara kommuns hållbarhetsstrateg Lina Alfredsson Mihlzén är mycket glad för nomineringen:
– Det är roligt att våra insatser ger en synlig effekt och skapar resultat. 2015 tog vi fram en handlingsplan för laddstolpar. Vi har också haft dialog med energibolag och fastighetsägare samtidigt som vi har fortsatt arbetet internt i vår egen fordonspark och tagit fram en miljöstrategi som visar en tydlig ritning från våra politiker. Nu har vi dessutom fått bidrag från regionen om att uppdatera handlingsplanen för laddstolpar för att den ska fortsätta vara aktuell.
Bidraget som Vara kommun beviljats från Västra Götalandsregionen ska gå till en uppdatering av handlingsplanen för laddstolpar som finns sedan tidigare. Utvecklingen går snabbt framåt och nya frågor behöver utredas och hanteras som till exempel hur elbilar ska laddas i hemmet. Handlingsplanen ska även fungera som ett viktigt kunskapsunderlag för fastighetsägare, företag och energibolag för att kunna hantera utmaningar såsom exempelvis effektbrist när efterfrågan på laddmöjlighet ökar.
 
Kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic vill särskilt lyfta fram företagens betydelse för möjligheten till ett ökat användande av laddbara fordon:
–  Jag vill ge en stor eloge till våra lokala energibolag, fastighetsägare och företag som arbetat med frågan tidigt, det är tack vare dem som andelen laddstolpar ökat i vår kommun.
 

För mer information:
kontakta hållbarhetsstrateg Lina Alfredsson Mihlzén
telefon: 0512-311 12 eller e-post: lina.alfredsson-mihlzén@vara.se


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.