2022-10-10 08:11Pressmeddelande

Vara kommun inventerar för att minska elförbrukningen

Bilden visar kommunhuset.Vara kommun.

Vara kommun ser över fastigheterna och verksamheterna inför vintern. För att minska påverkan av de stigande elpriserna och risken för elbrist genomförs en kartläggning över möjliga åtgärder för att minska kommunens elförbrukning.

Många hushåll är oroade inför vintern på grund de ökande el-priserna. Det stigande elpriset påverkar efter årsskiftet också Vara kommuns verksamheter. För att minska denna påverkan men också för att minska risken för en samhällelig effektbrist genomför Vara kommun just nu en kartläggning av hur kommunens totala elanvändning kan sänkas.

Kommunen ser särskilt över elkrävande processer inom vatten- och avloppsverksamheten men också belysningen inom- och utomhus.

Risken för att Sverige drabbas av effektbrist, framförallt under kalla vintermånad, har ökat markant. Effektbrist kan leda till att elnätsområden kan tvingas stänga ned elleveranserna i hela områden som därefter kopplas på successivt. Risken för energibrist minskar dock om samtliga elanvändare i ett område sänker elförbrukningen vid tidpunkter som är högt belastade, exempelvis tidig förmiddag och sen eftermiddag.

– Att förskjuta elanvändningen till mindre elkrävande tider är ett sätt för Vara kommun att bidra till att det framöver inte ska uppstå elbrist i större regioner. Därför tittar vi på vad vi kan göra för att förskjuta vår energianvändning, bort från kritiska timmar, säger Nils Gustavsson, teknisk chef i Vara kommun.

Exempel på åtgärder som kommunen ser över är att:

  • ladda kommunens elbilar under tidpunkter då det inte riskerar att bli elbrist
  • optimera tidsstyrningen av ventilationen i kommunens fastigheter
  • se över tidsstyrningen för gatubelysningen

Kartläggningen av elförbrukningen är också en del i ett större arbete kring att säkra reservkraft.

För mer information, kontakta:
Nils Gustavsson
teknisk chef i Vara kommun
telefon: 0512-310 74
e-post: nils.gustavsson@vara.se


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.