2020-10-09 10:23Pressmeddelande

Vara kommun inför ett system för matavfallsinsamling

null

I januari 2021 kommer Vara kommun att införa ett system för matavfallsinsamling. Att ta hand om matavfall på ett resurseffektivt sätt är ett av målen i kommunens avfallsplan. Med ett nytt avfallshanteringssystem kommer Varabornas matavfall att omvandlas till biogödsel och biogas istället för att eldas upp. På så sätt bidrar avfallshanteringen i kommunen till minskade koldioxidutsläpp och ett mer hållbart jordbruk.

Under vecka 42 kommer alla hushåll, företag och fastighetsägare i kommunen att få ett informationsbrev där de uppmanas att välja avfallsabonnemang.

Välkomna på pressträff där vi berättar mer om införandet av matavfallsinsamling.

Tid: Onsdag 14 oktober 2020 kl. 15.00

Plats: Kommunhuset, lokal Vestby

Medverkar vid pressträffen gör Erik Lindström, ordförande tekniska nämnden, Åke Lindström, teknisk chef och Jennie-Ann Olsson Holm, avfallssamordnare.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling