2021-07-02 07:11Pressmeddelande

Vara kommun ansöker om medlemskap i Avfallshantering Östra Skaraborg

DescriptionDescription

Vara kommun har tillsammans med Essunga, Grästorp och Götene, under försommaren beslutat att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Kommunfullmäktige i Vara beslutade den 31 maj 2021 att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från 1 januari 2022 och därmed föra över det kommunala renhållningsansvaret till förbundet. Under juni månad har samma beslut fattats även i Essunga, Grästorp och Götene.

Avfallshantering och återvinning är ett område som utvecklas och förändras. Vi har tillsammans med flera andra kommuner valt att utveckla denna service till invånarna gemensamt för att säkerställa förmåga och kvalité över tiden. Att gå upp i kommunalförbundet AÖS är vårt sätt att framtidssäkra vårt ansvarstagande i miljöfrågor och samtidigt klara både servicenivå och kostnadsbild för våra invånare, säger Erik Lindström, ordförande tekniska nämnden.

Beslutet om att gå upp i kommunalförbundet kommer efter en utredning på uppdrag av tekniska nämnden i Vara där kommunens avfallssamordnare undersökt förutsättningarna för ett medlemskap i kommunalförbundet och därmed en gemensam avfallshantering. Med de kommande lagändringar och skärpta återvinningskrav, en del av EU:s avfallsdirektiv, som bakgrund visade utredningen att det finns fördelar i att driva avfallsverksamheten gemensamt. På så sätt kan kommunernas gemensamma resurser läggas på ökad specialisering vad gäller bland annat kompetens, service, teknikutveckling, kommunikation och hållbarhetsinsatser. Tanken bakom medlemskapet i kommunalförbundet är att skapa en mer hållbar och effektiv avfallshantering och därmed hålla nere kostnadsutvecklingen.

Vi ser fram emot att förbundet växer med fyra nya medlemskommuner och att förbundets uppdrag utökas. Kommande förändringar och krav inom avfallssektorn och den cirkulära ekonomin talar starkt för ett större förbund och det är viktigt att gemensamt kunna möta förändringarna med jämförelsevis rimliga avgifter för invånarna, säger Lars Persson, förbundschef på AÖS.

Kommunalförbundet byter namn

I och med Vara, Essunga, Grästorp och Götene kommuns medlemskap kommer kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg till årsskiftet 2022 byta namn till Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS). Detta för att namnet mer ska spegla medlemskommunerna i skaraborgsregionen.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling