2019-05-27 09:30Pressmeddelande

Vara Bostäder tecknar avtal om Brinkeskogen

null

Vara Bostäder ABs styrelse kan med glädje meddela att de tagit beslut om att teckna avtal om totalentreprenad för området Brinkeskogen i Vara tätort. Detta kommer att resultera i 68 nya lägenheter (12 ettor, 22 tvåor, 25 treor och 9 fyror) med generösa uteytor.

I markplaneringen har man tagit hänsyn dels till markförhållandena och dels till synpunkter från grannar och därför flyttat om husen lite från tidigare tankar. De större ligger nu mer centrerat på tomten så att de inte tränger sig på villorna utmed Allégatan.

Partnering innebär att beställaren har tillgång till all ekonomisk redovisning hos entreprenören under hela projektet, vilket öppnar för möjligheten att tillsammans hitta smartare lösningar som gagnar båda parter. Målpriset för byggnaderna och grundläggning i enlighet med ritningarna är 98 mkr plus moms. Därtill kommer markarbeten för en beräknad kostnad av ca 12 mkr. På grund av energieffektiva hus samt att vi kompletterar med solcellsanläggning ska vi erhålla investeringsstöd på 27,4 mkr enligt tidigare riktlinjer och villkor från Boverket.

Vara Bostäder har idag 547 registrerade intresseanmälningar för lägenheter och hoppas givetvis att många av dessa är intresserade av att flytta till Brinkeskogen som står färdigt i april nästa år.

Förberedelse för rivning av befintliga byggnader har påbörjats och i början av juni så tas byggnaderna ner och markarbetena sätter fart så fort bygglovet är klart.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling