2021-12-03 09:10Pressmeddelande

Vara beviljas Lån för Social Hållbarhet för familjecentralen

En man håller i en pärm och visar innehållet för en kvinna till vänster om honom.Projektledare Ola Bengtsson visar ritningar för Liselotte Everhag Winbladh, chef för elevhälsan i Vara kommun.

Vara kommun bygger nu en ny familjecentral som kommer att öppna sommaren 2022. För detta har vi beviljats ett lån från Kommuninvest.

Familjecentralen kommer att bli en träffpunkt där ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och familjeteamet flyttar in i gemsamma lokaler. Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet och etnicitet.

Investeringen uppgår till 16 miljoner kronor och kommunen har nu beviljats ett så kallat Lån för Social Hållbarhet från Kommuninvest. Tanken med dessa lån är att styra kapital till investeringar som bidrar till att skapa social hållbarhet, genom att räntan på denna typ av investeringar är lägre. För Vara kommun innebär det att räntan på dessa lån är lägre än ordinarie lån.

– Jag tycker det är kul att vi har beviljats lånet då det medför lite lägre ränta. Men framför allt är det ett viktigt symbolvärde att visa att vi vill satsa på den här verksamheten. När vi nu etablerar en familjecentral hoppas jag att vi kommer att ligga i framkant med själva verksamheten, säger Ulf Genitz, socialnämndens ordförande.

Det är bara en handfull aktörer som hittills fått gula lån beviljade så det är ett spännande och innovativt utvecklingsarbete Vara får vara en del av.

– Vi är väldigt glada för att Vara kommun har beviljats Lån för Social Hållbarhet för familjecentralen. Det här är ett bra sätt att konkretisera arbetet med social hållbarhet, säger Emma Hevelius, folkhälsostrateg och Maria Lundh, samordnare familjecentralen.

Cecilia Fogelberg Persson, controller i Vara kommun, håller med.

– Lånets upplägg skapar bra förutsättningar för styrning, uppföljning och analys och att projektet når uppsatt mål. Att låneprodukten även innebär lägre finansieringskostnader är såklart en viktig del, då det möjliggör för mer verksamhet för pengarna, menar Cecilia.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Vara kommun och Närhälsan.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling