2021-12-03 12:32Pressmeddelande

Underskrift för att belysa betydelsen av demokratin

Kommunalråd Gabriela Bosnjakovic (M) skriver under demokratideklarationen tillsammans med Elof Jonsson (C) kommunfullmäktiges ordförande.Kommunalråd Gabriela Bosnjakovic (M) skriver under demokratideklarationen tillsammans med Elof Jonsson (C) kommunfullmäktiges ordförande.

Vara kommun har skrivit under Demokratideklarationen.

– Vi vill belysa betydelsen av demokratin. Vi tar demokrati som något alldeles självklart men den får aldrig tas för given. Det är viktigt att göra ett tydligt ställningstagande, säger kommunalrådet Gabriela Bosnjakovic (M).

Deklarationen har tagits fram av Kommittén för demokratin 100 år. Demokratideklarationen tar sitt avstamp i att det är hundra år sedan som allmän och lika rösträtt infördes i Sverige, men tar också sikte på framtiden för att säkerställa en levande och uthållig demokrati.

– Det är alltid otroligt viktigt att prata och informera om demokratin. Vi vill också lyfta att det är 100 år sedan i år som kvinnor fick rösträtt, säger Gabriela Bosnjakovic (M) och kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson (C) instämmer.

Underskriften innebär att Vara kommun åtar sig att värnar om alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Kommunen ska verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet, arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.

Demokratideklarationen är inte bara ord på ett papper utan något som är inbakat i hela kommunens verksamhet.

– Ett exempel är allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigemötena. I pausen kan man komma och prata med politikerna över en fika. Det ska vara lätt att ta kontakt, säger Gabriela Bosnjakovic (M) som är glad över att de kunna starta med det igen efter uppehållet under pandemin.

Landets kommuner har fått erbjudande om att skriva under Demokratideklarationen och sedan fått skicka in en ansökan. För att få skriva under måste kommunen visa att den ordnat flera aktiviteter för att främja demokratin under 2021. Invånarna i Vara kommun har bland annat kunnat besöka affischutställningen ”Ja må den leva – demokratin uti hundrade år” på kommunens fyra bibliotek. Allmänheten har bjudits in på kaffe och kaka och kommunfullmäktiges presidium har funnits på plats för samtal om demokrati.

Tätortsvandringar är också ett sätt för att allmänheten att aktivt kunna delta i den demokratiska processen. Vara kommun ordnar tätortsvandringar varje år där föreningar följer med på en gångtur i kommunens orter och kommer med förslag på förbättringar och nya goda idéer för icke kostnadsdrivande åtgärder på den kommunala marken.

Internt har kommunfullmäktiges presidium informerat partiernas gruppledare om material från Regering och Riksdag som belyser 100 år av allmän och lika rösträtt. Den 20 december 2021 blir det föreläsning under kommunfullmäktige som handlar om 100 år av demokrati. Sammanträdet direktsänds som brukligt i radio vilket gör att fler kan ta del av föreläsningen. De arbetar också internt med att rekrytera röstmottagare inför valet 2022 för att påvisa hur viktigt valet och demokratin är och att alla är med.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.