2019-03-19 11:44Pressmeddelande

Stort intresse från kommuner och regioner för Agenda 2030

null

Vara kommun är en av de 96 deltagande kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 81 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Agenda 2030 har storslagna mål. Jämlikhet, rättvisa, utrotad hunger, klimat mm. Den omfattar hela vår livssituation på jorden och gäller också oss i Vara Kommun. Genom Glokala Sverige får vi nu lära oss hur dessa ”stora” mål kan göras lokala, konkretiseras och så småningom kunna förverkliga dem i vår kommun, säger Iréne Karlsson, 1:e vice ordf. i kommunstyrelsen Vara Kommun.

Kunskap om de Globala målen

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. För Vara kommun innebär projektet bland annat två utbildningsinsatser, en för Kommunfullmäktige samt en för tjänstepersoner. Utbildningen i Kommunfullmäktige hålls den 25/3 kl 18.00-19.00 och som vanligt vid Kommunfullmäktiges sammanträde är det möjligt att lyssna via radio eller delta som åhörare.

Utbyte av erfarenheter

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Vara kommun: Iréne Karlsson, 1:e vice ordf. Kommunstyrelsen samt Lina Alfredsson Mihlzén, hållbarhetsstrateg, tel 0512- 311 12

Kontaktperson Svenska FN-förbundet: Pekka Johansson, pressekreterare, tel 073-374 62 84

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, tel 070-606 41 93


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling