2018-03-08 09:34Pressmeddelande

Sprinten en av de viktigaste utvecklingsfrågorna– men får inte överstiga budget

null

Ledningen för projektet Sprinten har redovisat en rapport som visar att investeringen i Vara Konserthus riskerar att uppgå till 85 miljoner kronor. Detta är fördyringar som beror på att konserthusets behov av verksamhetsanpassningar blir dyrare än beräknat, tidigare ej kända markförutsättningar som fördyrar, nya behov av ombyggnad av kök och foajé samt det allmänna prisläget i högkonjunktur.

Under onsdagens kommunstyrelsesammanträde presenterades rapporten. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander och oppositionsrådet Gabriela Bosnjakovic är eniga:

Det är inte acceptabelt att kostnaderna ökar. För oss är detta projekt viktigt för att utveckla Vara kommun för såväl medborgare, handel, besökare och näringsliv. Vi har avsatt 63 miljoner kronor i budget för Vara Konserthus delar, det måste räcka. Därför har vi nu gett tjänstemännen i uppdrag att se över kostnadsnivån och undersöka möjligheter till extern finansiering.

Projektledningen kommer se över planering och budget och återkomma till Kommunstyrelsen under april månad.

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ställde sig bakom beslutet.

Vad är projekt Sprinten?

Kvarteret Sprinten ska utvecklas till ett bildnings- och kulturkluster i området kring Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus i Vara tätort. I projektet ingår nybyggnation av skollokaler till den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business (AMB), nya lokaler för Lagmansgymnasiet samt byggnation av en ny scenlokal (en så kallad blackbox) med mera för Vara Konserthus.

Byggnationen av AMB:s lokaler uppgår till 58 miljoner kronor. Kostnaderna för AMB är täckta genom att ett hyreskontrakt är tecknat mellan Vara kommun och AMB. Budgeten för Lagmansgymnasiets utveckling uppgår till 44 miljoner kronor medan Vara Konserthus utveckling inklusive den nya scenlokalen, den så kallade blackboxen, uppgår till 63 miljoner kronor.

För mer information om projektet: www.vara.se/sprinten

Kontaktperson: Åke Lindström, teknisk chef Vara kommun, 0512-310 75


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling