2024-01-08 06:00Pressmeddelande

Specialistkompetens som lyfter vardagens vård

Två kvinnor i svart tröja och blus lutar sig mot en rosa fåtölj. Till höger en kvinna i ljusblå arbetstunika.Belinda Lilja, Madeleine Wäring och Åsa Kulin har utbildat sig till specialistundersköterskor inom områdena demens, äldre och palliativ vård.

Specialistundersköterska är en helt ny kompetens i Vara kommun. Med fördjupad kunskap bidrar de till än bättre kvalitet till brukare och närstående samt avlastning för både sjuksköterskor och enhetschefer.
– Genom att ha specialistutbildade undersköterskor i personalgruppen bidrar deras professionella omdöme till en ökad kvalitet i vardagliga möten, säger Agneta Lindberg, äldreomsorgschef i Vara kommun
 
I månadsskiftet oktober och november anställde Vara kommun sina första specialistundersköterskor. Tre av dem är Belinda Lilja, Madeleine Wäring och Åsa Kulin. De är specialistundersköterskor inom varsitt område; demens, äldre och palliativ vård.
– Specialistundersköterskor behövs för att föra vården framåt. Vi ska arbeta för att ligga i framkant och använda oss av det senaste inom forskning. Jag tror också att vården och omsorgen blir säkrare och mer personcentrerad när en, eller flera, inom ett specifikt område har fördjupade kunskaper, säger Belinda Lilja, specialistundersköterska inom demens.
Hon får medhåll av Åsa Kulin, som är specialistudersköterska inom palliativ vård.
– Vården kräver att man kan tillgodose allas behov utan att vara på specialistavdelningar och att man då kan bemöta brukare och anhöriga där de helst vill vara, säger hon.

Ökar kvaliteten i vardagliga möten

Agneta Lindberg är äldreomsorgschef i Vara kommun och ser vinster för brukare, deras anhöriga, undersköterskor och organisationen som helhet.
– Vi vill ge omsorg med hög kvalitet. Vi i Vara kommun vill erbjuda den bästa äldreomsorgen till våra äldre som har behov av vård och omsorg. Undersköterskan är närmst brukaren eller patienten i vardagen och möter hen i livets växlingar. De skapar ofta goda relationer och förtroenden. Genom att ha specialistutbildade undersköterskor i personalgruppen bidrar deras professionella omdöme till en ökad kvalitet i vardagliga möten, säger hon.
Specialistundersköterskorna kan också vara med och driva kvalitetsarbetet framåt, bland annat genom att utbilda nyanställda eller ingå i olika nätverk. En annan vinst är att specialistundersköterskorna kan ta över en del icke yrkesspecifika uppgifter som tidigare legat på enhetschefer eller sjuksköterskor.
– Vi kan uppgiftsväxla vissa delar. Till exempel samordna och ha en del kontakter med brukare och dess anhöriga kring specialistområdet. De kan också sprida kunskaper och handleda kollegor inom specialistområdet, både på egna arbetsplatsen och bli inbjuden till andra arbetsplatser, inom äldreomsorgen, säger Agneta Lindberg.
 

Utveckling personligen och yrkesmässig

För att bli specialistundersköterska krävs en yrkeshögskoleutbildning som pågår under två år på halvfart inom valt ämne. Möjligheten att bli specialistundersköterska är också en viktig del i karriärutvecklingen för omvårdnadspersonal inom äldreomsorg.
– För mig betyder de att jag får utvecklas både personligt och yrkesmässigt, i och med att jag med min specialistutbildning får ta ett större ansvar inom vissa områden på min arbetsplats, säger Belinda Lilja.
Madeleine Wäring, specialiserad inom äldre, lyfter också fram ökade möjligheterna att få handleda och utbilda kollegorna.
– Med min nya spetskompetens som äldrespecialiserad undersköterska får jag också en fantastisk möjlighet att kunna handleda och stötta mina kollegor i det dagliga arbetet vilket gynnar personer som


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.