2018-06-27 12:26Pressmeddelande

Sparbanken Skaraborg och Vara kommun ingår samarbete för utvecklingen av Vara Konserthus

null

Vara kommuns tillväxt och utvecklingsarbete är inne i en intensiv och expansiv period. Kommunen utvecklar redan gjorda satsningar för att skapa ett bildnings- och kulturkluster i kvarteret Sprinten. Projektet omfattar en utbyggnad av Lagmansgymnasiet, etablering av en gymnasialfriskola och en ny konserthuslokal, en så kallad blackbox. Vidare innefattar projektet även bostadsbyggnation och att skapa förutsättningar för en hotelletablering i området.

Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen satsar 20 miljoner på Vara Konserthus

Som ny aktör och samarbetspartner stiger nu Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen in. Stiftelsens uppdrag förutom att äga bank är att bedriva samhällsutveckling på eget initiativ och i samverkan. På så sätt vill man bidra till den lokala utvecklingen och skapa ett område där människor vill bo, leva och verka. Under hösten har Sparbanksstiftelsen Skaraborg träffat samtliga kommunledningar i sitt verksamhetsområde för att diskutera möjliga samarbetsområden. I Vara kommun har detta lett till ett mycket spännande samarbete. Sparbanksstiftelsen Skaraborg har tagit beslut om att vara med och medfinansiera konserthusets nya konsertlokal, blackboxen, med 20 miljoner kronor. Avtalet är tecknat mellan Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Vara Konserthus AB och namnet på den nya konsertlokalen kommer bli Sparbanken Blackbox.

Liselotte J Sterneborn är ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg:
– Vi har utvecklat ett nytt proaktivt och strategiskt arbetssätt där vi inom styrelsen har tittat på projekt som ligger i linje med våra stadgar om att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur och på så sätt bidra till vårt verksamhetsområde. Vara kommuns satsning på projekt Sprinten med dess blackbox bidrar till tillväxt och utveckling för hela bankens område och ligger väl i linje med Sparbanksstiftelsens intentioner.

Patrik Meijer, VD Sparbanken Skaraborg, är också mycket nöjd med det nya samarbetet:
– För Sparbanken är detta väldigt positivt. Vi får del av ett väl inarbetat varumärke, får möjlighet att synas i olika sammanhang och inte minst får vara med och ge barn och ungdomar i vårt område förutsättningar för att ta del av ett väl utvecklat kulturutbud.


Satsningarna på kvarteret Sprinten är viktigt för hela Skaraborg

Genom forskning och erfarenhet vet vi att tillgång till kompetens, attraktiva boenden och kultur och naturvärden är avgörande för människors beslut om att bosättas sig och bedriva verksamhet i en bygd.Här spelar Vara Konserthus en viktig roll, inte bara för Vara kommun utan för hela Skaraborg och dess närhet. Vara Konserthus och blackboxen ska fungera som bygdens vardagsrum, en plats där vi kan mötas, där kreativitet och scenkonst blir tillgängligt för alla.

Och satsningarna på kvarteret Sprinten har redan gett effekter. Etableringen av friskolan Academy of Music and Business (AMB) innebär fullt utbyggd 150 ytterligare gymnasieelever i Vara kommun. Lagmansgymnasiet har på två år dubblerat antalet sökande, från 75 elever år 2016 till 148 stycken 2018. Detta tillsammans med satsningen på en utökad vuxenutbildning föranleder att skolan behöver utökade lokaler. Flera bostadsproduktioner är under uppstart och förutsättningarna för en hotelletablering har bearbetats av kommunstyrelsen.

Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande, är övertygad om att satsningarna har positiva effekter för kommunen och för hela Skaraborg.
– Vi utgår från principen att utveckla redan gjorda lyckosamma satsningar, det är tillväxt och utveckling för oss i Vara kommun.Enligt den senaste medborgarundersökningen från SCB trivs invånarna i Vara kommun, antalet invånare är stabilt och ökar något, handelsindex ligger långt över jämförbara kommuner, bostadspriserna pekar uppåt och det produceras nya bostäder. Det är tecken på tillväxt och utveckling. Det är väldigt positivt att en aktör som Sparbanken Skaraborg vill vara med och utveckla verksamheten inom Vara Konserthus. Jag vill rikta ett stort tack från Vara kommun, inte bara för den ekonomiska gåvan utan också för att vi tillsammans nu ska arbeta med tillväxt och utveckling för bygdens bästa, säger Fredrik Nelander.

Sture Carlsson, styrelseordförande i Vara Konserthus AB, är även han mycket glad:
– Detta är ett mycket stort bidrag, väl jämförbart med Volvos stöd till Göteborgs Symfonikerna som började 80-talet och då var det dittills största i Sverige.

Vara konserthus VD Staffan Becker är också mycket nöjd med Sparbanken Skaraborgs gåva:
– Som VD för konserthuset kan jag bara glädjas när jag ser att det är så många utanför huset som tror på de tankar och idéer vi har för framtiden, för Vara Konserthus och för Vara kommun. I Sparbanken Skaraborg får Vara Konserthus en samarbetspartner som verkligen ser att kulturen bidrar till Vara kommuns tillväxt och utveckling. Med gåvan till Vara kommun och till oss på Vara Konserthus har vi nu möjlighet att erbjuda scenkonst till barn, unga och äldre i ännu större utsträckning än tidigare och flera gånger om året.

Samarbetsavtalets innebörd
Produktionskalkylen för blackboxen uppgår till 85 miljoner kronor och Vara kommunfullmäktige har avsatt 63 miljoner kronor. En upplåningsram finns om 22 miljoner kronor för konserthuset, men denna behöver nu alltså inte användas, då Sparbanksstiftelsen går in med det belopp som saknats.

Kommundirektör Anna Cederqvist har haft i uppdrag att undersöka möjligheterna till extern finansiering och har skött förhandlingarna med Sparbanksstiftelsen:
– Under våren har ett spännande arbete pågått med att utforma ett samarbetsavtal, vilket nu är tecknat. Avtalet omfattar 2 miljoner kronor, löper på 15 år och tecknas mellan Vara konserthus AB och Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Vidare har Sparbankstiftelsen donerat en gåva till Vara kommun om 20 miljoner kronor för tillskapandet av blackboxen, vilket vi är mycket glada och tacksamma för. Att få Sparbanken Skaraborg, via Sparbanksstiftelsen, som samarbetspartner för tillväxt och utveckling är betydelsefullt både för Vara kommun och hela Skaraborgs utveckling.

För mer information kontakta:
Liselotte J Sterneborn, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, tfn 070-330 10 24.
Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande Vara kommun, tfn 0512-319 21
Anna Cederqvist, kommundirektör Vara kommun, tfn 0512-318 33.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling