2023-06-01 10:09Pressmeddelande

Sommarmöbler i nya kläder

Tre kvinnor sitter på en bänk utanför en butik.Mikaela Happe, gatu- och parkenheten, Jessica Lundmark, ordförande för Köpmännen i Vara småstad och Beatrice Karlsson, kommunutvecklare.

Nu har vi placerat ut nya sommarmöbler på Torggatan och Storgatan i Vara tätort.

Förra veckan fick gatubilden i Vara tätort ett lyft i form av nya sommarmöbler! Möblerna består av moduler med kombinerad sittbänk och plantering och har placerats ut längs med Torggatan/Storgatan. Elever på Lagmansgymnasiets byggprogram har skapat modulerna.

- Vi på gatu- parkenheten tog fram en skiss på nya sommarmöbler utifrån de önskemål som kom in från den utvärdering som gjordes av förra årets sommarmöbler. Därefter kom vi överens med byggprogrammet på Lagmansgymnasiet om att de kunde hjälpa till med byggnationen av modulerna. Och vilket jobb de gjort, resultatet blev riktigt bra! säger Mikaela Happe, administratör på gatu- och parkenheten.

Sommarmöblering på centrumgatorna i Vara tätort testades förra året och utvärderades i slutet av sommaren. Kommuninvånare fick tycka till om satsningen och inför årets möblering har vi gjort anpassningar efter den feedback som kom in. Möblerna kommer att ha en annan utformning och vara placerade längs med fasaderna istället för att ta upp parkeringsytor.

- Av utvärderingen blev det uppenbart att förra årets sommarmöbler var otydliga och malplacerade. De nya möblerna påminner mer om traditionella sittbänkar och placeras intill husfasaden, vilket vi hoppas ska göra att de upplevs som mer attraktiva. De gamla möblerna får en ny chans längs gågatan utanför kommunhuset, säger Isa Åkerlind, stadsarkitekt.

På sittmöblerna kommer det att finnas skyltar med en QR-kod. Koden leder till Visit Varas hemsida där du kan läsa om utvalda besökstips. Du kan också fylla i en utvärdering och tycka till om sommarmöblerna.

- Jag hoppas att många kommer svara på utvärderingen i år också – oavsett om man har positiva eller negativa synpunkter – så att vi kan göra ytterligare förbättringar till nästa år, säger Beatrice Karlsson, kommunutvecklare.

Möbleringen sker i samarbete med Köpmännen i Vara Småstad. Köpmännen ansvarar för skötsel av möblerna under sommaren.

- För oss köpmän är en trevlig gatumiljö viktig för att bjuda in till att både invånare och besökare ska vilja strosa runt i småstaden. Initiativet kom från oss och det är positivt att vi har kunnat samarbeta med kommunen kring detta, säger Jessika Lundmark, ordförande för Köpmännen i Vara Småstad.

Möblerna kommer att stå kvar på gatorna september ut.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.