2023-12-21 06:00Pressmeddelande

Samarbete skapar mer hållbarhet i lokalvården

Två kvinnor står i en korridor. Kvinnan till vänster har långt mörkt uppsatt hår, glasögon, svart blus och byxor. Kvinnan till höger håller i en städmopp. Hon har halvlångt mörkt hår, en tröja med dragkedja och svarta byxor.För lokalvårdchef Ellen van Dijk och lokalvårdaren Pom Wilsson har verksamhetsutvecklingen inneburit att de börjat använda nya arbetssätt och samarbetet har blivit tätare på enheten.

Under år 2022 och 2023 har samtliga medarbetare i Vara kommun deltagit i en verksamhetsutvecklingsinsats med fokus på hållbar utveckling. På lokalvårdsenheten har det bland annat inneburit nya arbetssätt och ett tätare samarbete på enheten.
– Verksamhetsutvecklingen gör att jag tänker mer på hållbarhet, säger Pom Wilsson, lokalvårdare.
 
Genom digitala utbildningsinsatser, föreläsningar och workshoparbete har kommunens medarbetare under ett och ett halvt år jobbat med miljömässig och social hållbarhet.
Syftet med arbetet har varit att hitta vägar för att bättre jobba med hållbarhetsfrågor på den egna enheten, men också kommunen i stort.
 

Lokalvården jobbar tillsammans

Ellen van Dijk är lokalvårdschef på Vara kommun. För henne har en framgångsfaktor varit att genomföra de digitala utbildningsinsatserna gemensamt på enheten.
– En stor del av min personalgrupp har ett annat modersmål än svenska. När vi gick igenom materialet tillsammans fick vi en bättre dialog och vi kunde hjälpa varandra med
såväl innehållet som utbyte av erfarenheter, säger Ellen.
Pom Wilsson jobbar som lokalvårdare på Vedums och Arentorps förskolor och har dessutom en roll som samordnare på lokalvårdsenheten. Hon tycker att det varit lärorikt att jobba med hållbarhet som tema.
– Jag tänker mer på hållbarhet nu än vad jag gjorde innan verksamhetsutvecklingen. I jobbet, men också hemma. Jag slänger bland annat mindre än jag gjorde förut och jag
handlar inte mer än jag använder, säger Pom.

Avfallshanteringen viktig framåt

Hållbarhetsfrågorna är centrala i det mesta som lokalvården arbetar med, såväl det miljömässiga perspektivet som det sociala. En utmaning framåt är att förbättra den
interna avfallshanteringen. De flesta av enheterna har unika behov och rutiner behöver tas fram gemensamt med varje verksamhet. Lokalvården förvaltar kommunens fastigheter genom städning och skapar en trivsam miljö, men alla måste hjälpas åt. Det kan exempelvis vara genom att varje medarbetare sorterar sitt avfall rätt till att börja med.
– Vem som slutligen knyter ihop påsen? Ja det är vi på lokalvården, säger Ellen.

Förvaltar fastigheter

Det är givetvis inte bara när det kommer till avfallshanteringen som samverkan är viktigt. Ellen lyfter lokalvårdens samarbete med fastighetsenheten som ett exempel på hållbarhetsarbete.
– Våra enheter har gemensamt att vi förvaltar kommunens fastigheter. Vid om- och nybyggnationer har vi en tät dialog för att se till att vi underhåller fastigheterna på ett kostnadseffektivt sätt. För oss kan det bland annat handla om att förmedla vilka golvtyper eller färger som är hållbara och lättstädade.

Mindre grupper för större trygghet

Samarbetet på den egna enheten har under tiden då gruppen arbetat med social hållbarhet också ökat. Ellen har delat in enheten i mindre grupper under de arbetsplatsträffar som hålls under året.
– Vi har inte så mycket tid att mötas i personalgruppen eftersom vi jobbar utspritt i kommunen. Genom att vara färre i varje grupp har vi kunnat lära känna varandra bättre och få en större trygghet i gruppen.
Både Ellen och Pom tycker att det har varit bra diskussioner när gruppen arbetet med verksamhets utvecklingen, nu senast på tema våld i nära relationer. De tycker att de har vidareutvecklat sitt pågående hållbarhetsarbete på enheten och samtidigt fått nya insikter för framtiden.
– Nu behöver vi fortsätta att hålla i arbetet. Det kan ibland vara svårt att få med sig alla, men vi behöver jobba tillsammans och hjälpas åt, säger Pom.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.