2018-02-22 09:31Pressmeddelande

Positivt resultat för Vara kommun 2017

null

Årets resultat för Vara kommun uppgick till 11 mkr inklusive fullfondering av pensioner, vilket innebar ett budgetöverskott om 6 mkr. Nämnderna hade en negativ avvikelse mot budget om 2 mkr, vilket vägdes upp av positiva avvikelser på skatteintäkter och generella statsbidrag om 6 mkr och på finansposter om 2 mkr.

Årets resultat motsvarade 1,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I resultatet ingick engångsposter om sammanlagt 26 mkr; 11 mkr för nedskrivning av fastigheter och inventarier, 5 mkr för bidrag till sporthall och 9 mkr för verksamhetsutvecklingen 2017. Om dessa poster exkluderas skulle kommunen haft ett resultat på 37 mkr, vilket motsvarar ett resultat på 4,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunens nettoinvesteringar uppgick under året till 99 mkr, vilket var 65 mkr mindre än budgeterat. De största investeringarna är byggnationen i projekt Sprinten 30 mkr, om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan 11 mkr, investering i VA-ledningar 8 mkr och köp av Sveviatomten 7 mkr. Kommunen har inte behövt ta upp några lån för att finansiera investeringarna.

”Vi bedriver en bra verksamhet och gör ett bra ekonomiskt resultat” säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander.

För mer information kontakta ekonomichef Camilla Verngren på telefon 0512-318 16.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling