2023-10-19 05:00Pressmeddelande

Nybyggda lokaler för barnen i Kvänum

Kvinna i röd klänning, kvinna i svart klänning, kvinna i svart topp och kvinna i Jeansjacka utanför en byggarbetsplats.Pedagogerna Anna Lundgren, Malin Wall och Nour Alkousa samt rektor Jennie Samuelsson ser fram emot att få flytta in i nya lokaler som byggs på Kvänums förskola.

Två avdelningar på Kvänums förskola kommer att flytta in i nybyggda lokaler efter årsskiftet.
Dessutom kommer barnen att få en ny utemiljö att leka i.
– Det är väldigt roligt. Det är många i Kvänum som är glada över satsningen, säger rektor Jennie Samuelsson.
 
Avdelningarna Lila och Orange finns sedan flera år tillbaka i tillfälliga lokaler i Längan som ligger utmed vägen mot Oltorp. Efter årsskiftet kommer det bli ändring. De nya lokalerna ska vara klara till årsskiftet och under sportlovet blir det inflytt i den nya permanenta byggnaden på 550 kvadratmeter. Lokalerna är anpassade för både yngre och lite äldre barn. 
– Vi kommer också få en riktig ateljé för olika typer av skapande mellan de båda avdelningarna. Det ser vi fram emot, säger rektorn. 
Hänger ihop
Efter flytten kommer alla avdelningarna på förskolan att hänga ihop istället för att vara i två huskroppar som idag. 
– Vi i personalen kommer att se varandra mer när vi inte är separerade. Det gör det enklare att samarbeta, säger Jennie Samuelsson. 
Personalen kommer få arbetsrum, personalrum och samtalsrum.
– Vi är en ganska stor förskola så ibland har lokalerna inte räckt till när vi till exempel haft samtal med föräldrarna. Det här kommer bli bra, säger hon.
På förskolan finns det kapacitet att ta emot 120 barn och det finns 20 pedagoger på förskolan.
Tre storarbetslag
Arbetssättet för personalen kommer att ändras i och med att de börjar använda de nya lokalerna. Det kommer fortfarande vara sex avdelningar men man kommer arbeta i tre storarbetslag. Det gör det lättare att anpassa undervisningen utifrån barnens utveckling och behov men också göra så att personalen kan variera sina arbetsuppgifter mer vilket gör att arbetsmiljön förbättras. 
Ny utegård för lek
Det är inte bara inomhus som det blir förändringar utan även utomhus. Det anläggs en ny stor utemiljö som kommer att bli klar under hösten. Det kommer bland annat att finnas en borg, klätterställning, olika typer av gungor, rutschkana, asfalterad bollplan och småhus där man till exempel kan leka affär. 
Förskoleklasser
Vad händer då med Längan?
Modulerna kommer att användas av Nästegårdsskolans förskoleklasser under tiden som deras ordinarie lokaler renoveras.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.