2019-05-02 09:00Pressmeddelande

Näringslivsrådet i Vara sammanträder

null

Den 3 maj 2019 träffas Näringslivsrådet i Vara för en gemensam dialog om frågor relaterade till tillväxt och utveckling. En värdefull samverkan för alla inblandade branscher. Tillsammans skapas förutsättningar för jobb, samhällsservice och en god livskvalitet.

Näringslivsrådet är ett forum för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor i syfte att skapa en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Genom en regelbunden och öppen dialog mellan politiker, tjänstemän och näringsliv tas ett gemensamt ansvar för tillväxt och utveckling.

Under flera decennier har det i Vara kommun funnits ett dialogforum – Näringslivskommittén – för näringslivsrelaterade frågor.

- Jag har förstått det som att kommittén initierades av näringslivet i syfte att tillskapa en dialog med kommunala politiker och tjänstemän beträffande frågor som påverkar förutsättningarna för företagare, säger Johanna Forslund Kullander, näringslivschef på Vara kommun.

Sedan i år har emellertid Näringslivskommittén utvecklats till ett Näringslivsråd som fått både fler branschrepresentanter och ett bredare fokus.

- Syftet med tillskapandet av ett råd är att ytterligare växla upp samarbetet kring för näringslivet och kommunen gemensamma utvecklingsfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic. Det är angeläget att kommunen både är och uppfattas som näringslivsfrämjande.

Det nyskapade rådet har i uppdrag att tillvarata för näringslivet och kommunen gemensamma frågor så som t ex infrastruktur, kommunikationer, tillgång på bostäder, rekryteringsförutsättningar etc. Rådet ska verka för samsyn kring olika samhällsaktörers uppdrag och förutsättningar samt utbyta information om olika branschers nuläge och framtidsutsikter så att ett gott företagsklimat kan råda.

Representerade branscher i rådet är: Teknikföretagen; Företagarna; LRF; Besöksnäringen, Handeln, Fastighetsägarna, Transport; Träindustrin; Byggbranschen; Kulturella- och kreativa näringar, Byggbranschen. Vara kommun representeras av Kommunstyrelsens arbetsutskott samt berörda tjänstemän.

Mer information finns på Vara kommuns hemsida under Näringsliv och arbete.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling