2020-01-29 13:46Pressmeddelande

Lassagården – nytt bostadsområde i Vara

null

​Sedan mitten av år 2018 har tillväxt- och utvecklingsavdelningen i Vara kommun arbetat med att framställa en ny detaljplan för att möta behovet av bostäder i Vara tätort. Den 16 december 2019 antogs detaljplan Lassagården, del Vara 26:1, av kommunfullmäktige i Vara kommun. Beslutet vann laga kraft den 14 januari 2020. Detta innebär att Vara kommun inom kort kommer att ha fler tomter till salu. 

Utbyggnaden av gator och ledningar förväntas påbörjas under våren 2020 och prognosen är att arbetet ska vara klart ett år senare. Det innebär att byggstarter för hus i området blir möjligt våren 2021. Det kommer dock vara möjligt att köpa tomter redan under våren 2020 och förbereda sig med bygglov och annat under tiden. Lediga tomter presenteras på kommunens hemsida och bygglov hanteras löpande.

Kommunalråd Gabriela Bosnjakovic ser positivt på att Vara växer.

– Området öppnar upp möjligheterna för nya bostäder av olika varianter, både lägenhetshus, parhus och vanliga villor. Flera privata entreprenörer har redan visat intresse för området vilket är oerhört roligt. Vara växer och jag hoppas att framtidstron smittar av sig! säger Gabriela. 

Detaljplanen för Lassagården syftar till att möjliggöra för fler och varierade bostäder i Vara tätort. Inom planområdet planeras det för parkmiljöer som förutom gröna miljöer i bostadsområden även kan möjliggöra för hantering av regnvatten. Planområdets centrala läge i Vara tätort öppnar upp möjligheterna för blandade bostadsformer i närhet till centrum och kommunal service. Trots att området ligger i utkanten av Vara tätort så är det bara 1-2 kilometer till resecentrum och handel i Vara centrum. Det mesta av service och handel i Vara tätort är inom 5-10 minuters cykeltur från Lassagården.

Under arbetets gång med detaljplanen har kommunen efterlyst intresse från företag för tomter i området. Det resulterade i markanvisningar till tre olika företag; Solvillor, Götenehus och Älvsbyhus. Kommunen diskuterar även ytterligare ett avtal med ett företag som vill bygga lägenheter inom Lassagårdsområdet. Genom markanvisningsavtalen har företagen förbundit sig att bygga i området under vissa villkor, bland annat att bidra till stadsmiljön genom konstnärlig utsmyckning. Företagen har intressanta idéer som kan lyfta upplevelsen av området som nu är under bearbetning.

Detaljplanen som arbetades fram för Lassagården innebär att en större park kommer att anläggas. För att det ska bli en så god utformning av parken som möjligt, med goda kvaliteter och mötesplatser, har Vara kommun upphandlat en landskapsarkitekt som ska hjälpa till med parkens utformning. I det område som avsätts för parkändamål kommer det finnas mötesplatser som bland annat lekplats och grillplats. I parkområdet kommer det även att finnas en dagvattendamm som förutom att fylla en funktion för ledningsnätet skapar en plats för avkoppling och ro. Gång- och cykelstråk kommer även att anläggas genom parkområdet.

Kontakt
För planfrågor, kontakta Ellen Bengtsson, planarkitekt, tel. 0512-318 91
​Frågor om lediga tomter, kontakta Mikko Mäkelä, mark- och exploateringsstrateg, tel. 0512-310 60


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling