2020-01-17 10:02Pressmeddelande

Lantmännen bygger ny serviceanläggning i Vara

null

Lantmännen Fastigheter bygger en helt ny anläggning på Torsgårdens industriområde i Vara. Anläggningen skapas i huvudsak för Lantmännen Maskins verksamhet som säljer och servar lantbruks- och skogsmaskiner. Entreprenör är upphandlad och byggstarten är planerad till början av februari.

Lantmännen hörde av sig till Vara kommuns planavdelning under våren 2018 för att diskutera möjligheten att hitta en lämplig industritomt för det exploateringsbehov som företaget stod inför. Ett intensivt arbete startade med att hitta en lösning som kunde uppfylla Lantmännens behov av mark och erbjuda det företaget efterfrågade. Under hösten 2019 tecknades köpeavtalet och även ett markanvisningsavtal på närliggande tomt för vidare expansion.

Lantmännens etablering i Vara innebär att två byggnader ska uppföras. En huvudbyggnad på 1 800 kvm med verkstad och butik, samt en byggnad med utställning och lager på 1 500 kvm. Anläggningen beräknas vara färdigställd i december 2020 och inflyttning sker under första kvartalet 2021.

Det finns flera anledningar till att Lantmännen valde just Vara. Förutom att företaget redan är etablerat på orten så är läget vid E20 attraktivt och skapar nya möjligheter.
- Vara har ett mycket strategiskt läge i en aktiv jordbruksbygd, där vår hyresgäst Lantmännen Maskin ser en stor potential. Vi ser gärna att verksamheter som önskar etablera sig i Vara med omnejd tar kontakt med oss på Lantmännen Fastigheter, ett stabilt och långsiktigt fastighetsbolag som gärna blir hyresvärd för fler verksamheter i regionen, säger Petter Melin, regionchef på Lantmännen Fastigheter.

Kommunalrådet Gabriela Bosnjakovic är mycket nöjd med etableringen:
-Vi välkomnar alla etableringar som söker sig till Vara och vi är glada över att Lantmännen väljer att utveckla sin verksamhet här. Det känns naturligt, då vi är en kommun med en stark förankring i jordbruket. Etableringen kommer att innebära flera nya arbetstillfällen, vilket är mycket glädjande. Vårt nya detaljplanerade industriområde möjliggör en strategisk placering vid E20 och är attraktivt för nya företagsetableringar.

För mer information:
Gabriela Bosnjakovic, kommunalråd, tfn 076-760 40 82, gabriela.bosnjakovic@vara.se

Petter Melin, regionchef syd, Lantmännen Fastigheter, tfn 0768-075333.

petter.melin@lantmannen.com

Mikko Mäkelä, Mark och exploateringsingenjör, Vara kommun, tfn 0512- 310 60 Mikko.makela@vara.se

OM TORSGÅRDENS INDUSTRIOMRÅDE
Torsgårdens industriområde ligger i nordöstra delen av Vara mot Östra Ringleden och E20. Första företagsetableringarna gjordes under 90-talet och där finns idag 15 olika företag och verksamheter. Området är ett stort planlagt område för industrifastigheter där idag ca en tredjedel är bebyggt. Med sitt strategiska läge vid E20 är området attraktivt för exploatering och i nuläget finns ytterligare ca 23 hektar planlagd industrimark tillgängligt. Arbetet med att bygga ut med gator i området pågår och Vara kommun står i startgroparna för att gå igång med en andra etapp av utbyggnationen i takt med att behovet av tillgänglighet för fler verksamheter ökar.

OM LANTMÄNNEN
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, harverksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling