2024-04-08 05:00Pressmeddelande

Krisa - kommunikation i alla lägen

Gruppbild på medarbetare i Vara kommun som står utomhus i ett snööväder framför en bil och håller i varsin komradio.Mikael Norberg, mätare och anläggare på VA-enheten, Andreas Gustavsson, säkerhetssamordnare, Jennie Himmerman, undersköterska, Carl Paegle, säkerhetssamordnare, och Peter Larsson, undersköterska.

45 komradior ska förstärka kommunikationen i krissituationer i Vara, Essunga och Grästorps kommuner. Skulle den vanliga mobiltelefonin ligga nere kan komradiorna användas istället. – Vid exempelvis väderhändelser med avbrott i el-försörjning och telefoni har vi sett att våra ordinarie kommunikationskanaler är sårbara och att vi behöver planera för att kunna nå ut på andra sätt, säger Andreas Gustavsson, säkerhetssamordnare.

Vara kommun stärker sin förmåga att kommunicera i krissituationer genom att tillsammans med Essunga och Grästorps kommuner investera i 45 komradior för att säkra fler kommunikationsvägar i händelse av kris. Andreas Gustavsson, säkerhetssamordnare i Vara kommun, lyfter fram betydelsen av detta initiativ i ljuset av den ökade osäkerheten i dagens omvärld.

– Idag är vi vana att våra ordinarie kanaler, exempelvis webb och telefoni, alltid fungerar när vi vill kommunicera mellan varandra. Även vår planering vid kriskommunikation bygger till stor del på det, säger Andreas Gustavsson.

Investeringen syftar till att garantera att samhällsviktiga verksamheter, såsom hemtjänsten och vatten- och avloppsverksamheten, kan upprätthålla kommunikationen även i de mest utmanande förhållandena. Säkerhetssamordnaren betonar vikten av att kunna kommunicera snabbt och effektivt mellan olika verksamheter.

– Hemtjänsten och vatten- och avloppsverksamheten är tydliga exempel där vi måste kunna prata med varandra även om vanlig telekommunikation ligger nere, säger han och tillägger att Krisa som de döpt kommunikationssambandet till, kommer göra detta möjligt.

Systemet byggs upp i samarbete med Frivilliga radioorganisationen (FRO) som ger möjlighet till kommunikation över kommungränserna i Skaraborg.

Förutom Krisa har Vara kommun sedan tidigare investerat i flera enheter av Rakel, Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Dessa enheter möjliggör smidig samverkan och ledning med andra viktiga aktörer inom beredskapssystemet, såsom Länsstyrelsen, räddningstjänsten och polisen.


Ämnen: Kommunen

Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Lisa Johnsson