2017-11-02 11:08Pressmeddelande

Koncernbank utvecklar finansiella samarbeten

null

Vara kommun kommer vid årsskiftet att starta en så kallad koncernbank, för att fördjupa och utveckla det finansiella samarbetet mellan kommunens bolag och kommunen. Syftet med att starta en koncernbank är att få en gemensam syn på kapitalanskaffning och risktagande i koncernen. Kommunens upplåning ska samordnas med bolagens, och kommunen ska fungera som bank och låna ut till bolagen.

– Att låna tillsammans ger ökad kontroll på de finansiella riskerna och ger förutsättningar för en effektiv finansiell förvaltning med låga kostnader, säger Jonas Bredenberg, ekonom. 

Uppdraget att starta koncernbanken kommer från Vara Koncern AB, som är moderbolag för kommunens bolag och som har till uppgift att styra och samordna koncernens olika delar. Kommunfullmäktige antar ramverk för koncernbanken och kommunstyrelsen en riktlinje för finansiella frågor. Kommunen har idag inga lån men kommer att behöva börja låna inom en snar framtid. De kommunala bolagen lånar idag sammantaget 247 miljoner kronor och även där kommer belåningen att öka. Syftet med samarbetet är att utnyttja kommunens finansiella styrka för att minska de totala räntekostnaderna på sikt, åstadkomma effektiv riskspridning och ge administrativa fördelar.

– Det här stärker samarbetet i kommunkoncernen samtidigt som vi kan samla kompetensen på ett ställe, säger Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande i Vara kommun.

För mer information, kontakta ekonom Jonas Bredenberg telefon 0512-31042


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling