2019-12-11 12:11Pressmeddelande

Kompetenshöjande projekt för ökad digitalisering av vården

null

Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar med en ökad andel äldre och be­gränsad tillgång till utbildad personal. För att möta dessa utmaningar behöver digitalisering­ens möjligheter tas tillvara, så att de händer och resurser som finns används där de bäst behövs.

Mot bakgrund av detta startade V6-kommunerna projektet DiVOS, digital kompetens inom vård och omsorg Skaraborg, tidigare i år. Projektledare Margareta Ejdestig berättar vad som är på gång i projektet just nu.

– Första steget i projektet är att utbilda cirka 180 ambassadörer som ska få fördjupad kunskap om digitaliseringens möjligheter och kompetens för att kunna leda och handleda sina kollegor. Ambassadörsutbildningen pågår under perioden oktober – januari. Därefter ska dessa ambassadörer, löpande under hela år 2020, leda utbildningstillfällen för drygt 3000 kollegor i sina verksamheter. Parallellt med detta planerar vi också att fortlö­pande sprida information till chefer och politiker om digitali­seringen, då det är oerhört viktigt att även de har kunskap om digitaliseringens möjligheter och bidrar till att skapa förutsätt­ningar för verksamheterna att ta till sig det nya förändrade arbetssättet, menar Margareta.

Efter avslutad utbildning får ambassadörerna med sig tips på digitala verktyg och teknik som finns att tillgå idag, men också lite framtidsspaning på vad som skulle kunna komma framöver.

– Vi försöker fokusera på det nya arbetssättet – att tänka digitalt först – snarare än att lära ut specifika verktyg eller tekniska lös­ningar. Förhoppningen är att den ökade kunskapen och insikten ska leda till diskussioner ute på arbetsplatserna. Det märks att digitalisering är något som diskuteras och finns med på agendan inför framtiden, många är nyfikna och ser ett behov och en önskan om att vilja lära sig mer, berättar Margareta.

Cassandra Adolfsson och Gabriella Bjuke är två av femtio personer från socialförvaltningen i Vara kommun som just nu utbildas till DiVOS-ambassadörer. De ser fram emot att inspirera och föra vidare kunskap på sina arbetsplatser.

– Under de här träffarna har vi fått med oss mycket bra och sett möjligheter med digitalisering. Från början tänkte jag att det inte kommer fungera på boendet men ju mer man lär sig desto mer möjligheter ser man. Så jag tycker att det ska bli jätteroligt! berättar Cassandra.

– För min del handlar det i slutändan om att hjälpa mina brukare. Och även att hjälpa mina kollegor som är ute och far, att vara med och stötta dem och fånga upp deras idéer. Många har redan börjat efterfråga att göra vissa uppgifter via datorn. Så de är med på tåget, det finns ett intresse! Det är kul att få vara med och driva på, vi är inne i rätt tid för att använda mer tekniska hjälpmedel, säger Gabriella.

Cassandra håller med om att en stor behållning med att digitalisera vården är den stora möjligheten att kunna ge sina brukare så mycket värde i vardagen.

– Det finns så många möjligheter att ge våra brukare en normal vardag. Det är ändå målet tycker jag. Sen är det klart att det finns många moment som skulle göra vår arbetssituation så mycket enklare också, men det väger inte upp hur mycket det faktiskt skulle kunna göra för de vi jobbar med.

De berättar att många av de som utbildas till DiVOS-ambassadörer har en roll som IT-ombud på sina arbetsplatser och att det hos många finns ett teknikintresse, något som kan vara viktigt om man ska bära frågan framåt och inspirera sina kollegor. 


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling
Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson