2019-10-28 09:23Pressmeddelande

Idébytardagen – dagens utmaningar och morgondagens möjligheter

Den 30 oktober 2019 arrangerar Skaraborgs Kommunalförbund tillsammans med Skaraborgs kommuner Idébytardagen för 8:e gången. Dagen är förlagd till Vara Konserthus.

Tanken är att idébytardagen ska vara en mötesplats som ska ge inspiration i vardagsarbetet och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom seminarier, utställningar och mingel.

I år läggs fokus på psykisk hälsa, brukarmedverkan och välfärdsteknik. Dagen vänder sig till personer som arbetar inom äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och inom funktionsnedsättning.

Huvudföreläsare är Dennis Westerberg (utsedd till Årets föreläsare 2015) med föreläsningen ”Att vara den bästa versionen av sig själv i alla lägen”.

Program:

08.30-09.00 Utställning

09.00-09.20 Inledning: Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsdirektör Jan Malmgren och förbundets 2:e vice ordförande Anna-Karin Skatt

09.20-10.05 Hur bra en SIP kan vara när det fungerar! Ville Borg och Jan Nilsson delar med sig av hur Samordnad individuell planering (SIP) är framgångsrikt och gjort skillnad för individen.

10.05-10.30 Paus och utställning

10.30-11.15 Seminariepass 1

11.15-13.15 Lunch och utställning

13.15-14.00 Seminariepass 2

14.00-14.30 Paus och utställning

14.30-15.45 Huvudföreläsare, Dennis Westerberg

15.45-16.00 Avslutning och sammanfattning av dagen


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling