2021-01-08 12:31Pressmeddelande

Högstadieskolorna i Vara kommun går över till distansundervisning

null

På måndag, den 11 januari, kommer Alléskolan och Nästegårdsskolan åk 7-9 att gå över till fjärr- och distansundervisning. Beslutet baseras på Smittskydd Västra Götalands rekommendationer och gäller i första hand till den 24 januari. Syftet är att minska trängseln bland de äldre eleverna och därmed minska smittspridningen som fortsätter att öka i regionen.

Då behov finns kommer undantag från distansundervisningen att kunna göras för enskilda elever. Beslutet gäller endast kommunens högstadieskolor, så språkval och hemkunskap kommer att fortsätta som vanligt för åk 6-elever. Beslutet gäller heller inte elever som går på grundsärskolan.

Bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson kommenterar beslutet:

– Nämnden beslut bygger på smittskydds rekommendationer utifrån den ökade smittspridningen vi ser i regionen. Men det är inte ett självklart beslut att fatta utifrån vilka konsekvenser det för med sig för elever och personal. Men det bedöms i nuläget som en relevant åtgärd för att kunna få ner smittan och visa på vikten av att alla nu tar ansvar och hjälps åt.

Den 11 januari kommer terminsstarten att fokusera på förberedelse inför fjärr- och distansundervisningen med möjligheter för eleverna att hämta material under hela dagen. Från och med tisdag sker distansundervisning enligt ordinarie schema. Alla elever kommer även att erbjudas skolmat från kommunens kostenhet.

För mer information kontakta

André Essebro, Bildningschef 0512-311 90
Ola Sundberg, Verksamhetschef grundskola 0512-318 14


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling