2020-06-11 13:56Pressmeddelande

Förvaltningschef tillsatt till ny förvaltning

null

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen att tillsätta Johanna Forslund Kullander som förvaltningschef för den nya  Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den nya förvaltningen kommer ansvara för områdena miljö- och livsmedelstillsyn, bygglovshantering, plan- och näringslivsfrågor, kollektivtrafik samt infrastruktur och kommer att lyda under kommunstyrelsen.

En organisationsöversyn har genomförts
Bakgrunden är att kommunen under hösten har gjort en organisationsöversyn av Miljö- och byggnadsförvaltningens och Tillväxt- och utvecklingsavdelningens verksamheter. Detta har resulterat i att en ny förvaltning bildats och att verksamheten inom Tillväxt och utvecklingsavdelningen kommer upphöra i sin nuvarande form. Syftet med den nya förvaltningen är att skapa en organisation där kommunens kompetenser inom samhällsbyggnadsprocessen och näringsliv samlas och skapar förutsättningar för en effektivare ärendehantering.

Miljö- och byggnadsförvaltningen blir en enhet
Verksamheten inom den nuvarande Miljö och byggnadsförvaltningen kommer att bli en enhet i den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen, men kommer som tidigare att lyda under Miljö- och byggnadsnämnden. Tjänsten som förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen görs om till enhetschef och nuvarande förvaltningschef för Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kjell Karlsson, får förlängt förordnande som enhetschef till den sista december 2021.

Stort engagemang för tillväxt och utvecklingsfrågor
Johanna Forslund Kullander har sedan 10 år tillbaka arbetat med utvecklings- och näringslivsfrågor i kommunen. I sitt nya uppdrag kommer hon, förutom förvaltningschefsuppdraget, att leda planverksamheten och ansvara för frågor som rör näringsliv, infrastruktur och kollektivtrafik. Ett uppdrag som hon ser fram emot att axla:
- Jag har varit anställd i Vara kommun i tio år och mitt uppdrag har förändrats längs vägen men den röda tråden har varit densamma. Nämligen att på bästa sätt – tillsammans med andra – skapa förutsättningar för platsen, människorna och verksamheterna som finns där att förmeras. Nu får jag möjlighet att fortsätta det arbetet fast i en annan roll och det känns både inspirerande och utmanande säger Johanna.

Kommundirektör Anna Cederqvist ser fram emot att den nya samhällsbyggnadsförvaltningen ska komma igång:
- Den nya organisationen stärker vårt arbete gentemot nya och befintliga näringsidkare och invånare. I Johanna Forslund Kullander har Vara kommun en tydlig och driftig ledare, med stark lokal förankring och som brinner för tillväxt och utvecklingsfrågor, inte minst för näringslivets behov. Tillsammans med Kjell Karlsson som Miljö- och byggchef skapas förutsättningar för att bli än mer effektiva och möjlighetsbaserade i vår tillståndsgivning och myndighetsutövning.

Den nya organisationen kommer att träda i kraft från och med 1 januari 2021.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling