2024-04-10 05:00Pressmeddelande

Forskarljus på läsning för elevernas bästa

Porträttbild genom en bokhylla där fokus ligger på Johan Broberg och Johanna Fält, båda lärare på Nästegårdsskolan i Kvänum. Johan Broberg och Johanna Fält, båda lärare på Nästegårdsskolan i Kvänum, deltar i det tvååriga forskningsprojektet.

Vara kommun vill bryta trenden av minskad läsförståelse hos barn och unga. På Nästegårdsskolan i Kvänum ska tre forskare under två år tillsammans med nio grundskollärare hitta nya verktyg för att förbättra elevernas läsning.

Vara kommuns bildningsförvaltning ska under fyra år satsa på det som kallas Läsolympiaden där alla kommunens skolor ingår på olika sätt.

– Vi vill att projektet ska ge ökade kunskaper för alla elever som i sin tur kan ge högre betyg. Högre betyg i grundskola gör att fler behöriga kan komma in på ett nationellt gymnasieprogram, säger Pelle Nilsson, utvecklingsledare i kommunens bildningsförvaltning.

En av insatserna är projektet på Nästegårdsskolan som görs tillsammans med Högskolan Väst i Trollhättan.

– Lärarna får ringa in vad de känner att de vill utvecklas inom. Sedan är det vårt jobb att på olika sätt komma med kunskap och nya verktyg, säger Ann-Katrin Jonsson Bakken, universitetslektor i utbildningsvetenskap och språk. 

Många lärare signalerar att det blivit svårare att använda text för inlärning, då allt fler elever kämpar med att hitta kärnan i texten och förstå det viktigaste.

– Bristande läsförståelse blir ett stort problem i exempelvis fysik och teknik eftersom ämnena kommer med en helt ny vokabulär. Det är mitt jobb som lärare att förklara de nya orden men saknar eleven allmän språkförståelse är det lätt att snabbt tappa bort sig i texterna, säger Johan Broberg, lärare i matte, fysik och teknik på högstadiet på Nästegårdsskolan.

Bilden delas av många forskningsrapporter och även den senaste PISA-undersökningen som mäter elevers kunskaper i matematik och läsförståelse visar en minskning hos Sveriges 15-åringar.

Forskare varnar även för att bristande läsförståelse utgör ett demokratiskt problem, då läsning är en grundläggande rättighet som ger förmågan att analysera, tolka och tänka kritiskt. Genom att förstärka elevernas engagemang för läsning i skolan strävar kommunen inte bara efter att förbättra elevernas akademiska prestationer, utan också att rusta dem för livet utanför skolan.

– Någon gång i livet skriver du på ett avtal och vet du inte vad du skriver på blir det farligt, säger lärarna på Nästegårsskolan.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Lisa Johnsson