2023-12-11 06:00Pressmeddelande

Fint resultat - ett kvitto på medarbetarsatsningar

Vara kommunhus i bakgrunden. Överst till höger, en kvinna med kort mörkt hår, glasögon och svart kavaj. Nederst till höger, en kvinna med långt mörkt hår, glasögon och mörk kavaj.87 procent av medarbetarna i Vara kommun svarade på medarbetarundersökningen och den stora majoriteten trivs på jobbet. Det glädjer kommundirektör Anna Cederquist och HR-chef Elin Sundén.

I år tog 87 procent av medarbetarna i Vara kommun chansen att tycka till om sin arbetsgivare och arbetssituation. Majoriteten av de som svarat trivs med sin arbetsplats, upplever att de vet vad som förväntas av dem och att arbetet är meningsfullt.
 
 
I den årliga och anonyma medarbetarundersökningen besvarades ett stort antal frågor om allt från arbetsbelastning, ledarskap, diskriminering eller kränkande särbehandling till utvecklingsmöjligheter, friskfaktorer och återhämtning. I de tre områden som mäts på landsomfattande nivå, ledarskap, motivation och styrning ligger den sammanlagda bedömningen i alla områden över 4,0 av 5,0 möjliga.
– Det är glädjande att vi återigen får ett fint resultat på hög nivå. Det är ett kvitto på att vårt arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete, satsning på verksamhetsutveckling och ledarutveckling får resultat, säger Anna Cederqvist, kommundirektör.
 
Är det några resultat som du tittar lite extra noga på?
– Jag tittar alltid lite extra på den delen som handlar om ledarskap. Engagerade, kompetenta och empatiska ledare är en grundförutsättning för en fungerande verksamhet. Vi har satsat en hel del på att stärka ledarskapet och därför är det glädjande att vi i årets underökning fick än bättre resultat på den delen som handlar om ledarskap, säger Anna Cederqvist.

Ett ständigt arbete

Medarbetarundersökningen är en del av kommunens ständigt pågående systematiska arbetsmiljöarbete. Ett fint reslutat är värt att fira men är framförallt ett viktigt för att kommunen ska kunna bli ännu bättre.
– Medarbetarundersökningen är viktig ur flera aspekter, men framförallt för att lyssna till medarbetares upplevelse av sin arbetsmiljö. Undersökningen ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ett underlag för förbättringsarbete i vår organisation, säger Elin Sundén, HR-chef, och fortsätter:
– Varje arbetsgrupp kommer nu att arbeta vidare med de resultat som finns, både delar som är bra och som ska bevaras och det som behöver förbättras. Även i år är det området som får lägst poäng återhämtning. Där har vi gjort en hel del insatser under året. Bland annat under verksamhetsutvecklingens tema på arbetsglädje och återhämtning. Där har alla medarbetare nyligen deltagit på en inspirationsföreläsning av Thomas Kahn. Området återhämtning kommer även framgent att vara prioriterat i vårt arbetsmiljöarbete.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.