2023-12-15 12:00Pressmeddelande

Farlig genväg stängs för fordonstrafik

Under året har kommunen uppmärksammats på att förbindelsen mellan Elisgatan och Violvägen i Vara tätort är trafikfarlig med flera olyckor som följd.

 För att lösa trafiksäkerhetsproblemen har tekniska nämnden beslutat att tillfälligt förbjuda fordonstrafik mellan Violvägen och Elisgatan under 2024.

Med hjälp av väghinder kommer förbindelsen mellan Elisgatan och Violvägen att tillfälligt stängas av för fordonstrafik under 2024. Beslutet har tagits av tekniska nämnden. Bakgrunden är att boende i området och polisen har signalerat brister i trafiksäkerheten i kombination med att Elisgatan ändrat karaktär till genomfartsgata med höga hastigheter.

– Nämnden har sökt efter enkla åtgärder för att komma till rätta med trafiksituationen, men allvarligheten i tillbuden tvingar oss att vidta åtgärder. Det första steget blir att införa ett tillfälligt förbud mot motortrafik under 2024. Nämnden kommer att använda den tiden för att bedöma hur den aktuella vägsträckan fortsatt ska hanteras, säger Erik Lindström, ordförande i tekniska nämnden.

Förbindelsen mellan Elisgatan och Violvägen är ursprungligen tänkt som gång- och cykelväg men har anpassats för fordonstrafik för att förkorta vägen till och från de centrala delarna i Vara tätort. För att cykel- och gångvägen ska vara säker har den bland annat asfalterats och breddats för att dubbelriktad fordonstrafik och en separat cykel- och gångväg få plats. De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna har dock begränsats av områdets övriga infrastruktur.

För mer information, kontakta:
tekniska förvaltningen genom kontaktcenter: 0512-310 00


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman