2022-01-28 09:47Pressmeddelande

Enskilda vägar utan statsbidrag kan berättigas kommunalt bidrag

Väg med staket längs sidorna.Bild: Trafikverket

Från och med 2022 kan vägar utan statligt driftsbidrag berättigas till kommunalt driftsbidrag.

Vara kommun är stor till ytan och och en betydande andel av dess invånare och arbetstillfällen finns utanför tätorterna. Tekniska nämnden har initierat en översyn av vilka vägar som kan få bidrag till väghållning och kommit fram till att dessa bör utökas. Vi har sedan tidigare lämnat bidrag till enskilda vägar baserat på om de får bidrag från Trafikverket, men har nu valt att utöka antalet vägar som kan komma ifråga. Även om väghållaren fortfarande står för den största kostnaden är bidraget avsett att erkänna betydelsen av enskilda vägar för att vår kommun ska fungera, säger tekniska nämndens ordförande Erik Lindström.

Bidraget kan sökas för enskilda vägar som är längre än 167 meter och upp till 1000 meter, och omfattar ett underhållsbidrag på 3 kr/meter väg. För att vara berättigad bidraget krävs det helårsboende längs vägen. Bidrag ges endast för sträckan från bostaden till allmän väg eller annan enskild väg som erhåller bidrag. Om det är flera boende längs vägsträckan krävs det att alla boenden är överens.

Ansökan skickas in via en e-tjänst på Vara kommuns hemsida.

Bakgrund

Tekniska nämnden har under föregående år gett förvaltningen i uppdrag att utreda regelverket för kommunala vägbidrag, vilket har resulterat i beslutet att enskilda vägar utan statsbidrag nu kan berättigas kommunalt bidrag. Tidigare regelverk gav ett extra kommunalt bidrag endast till de enskilda vägar som erhöll statligt driftsbidrag, samt statligt särskilt driftsbidrag. De enskilda vägar som saknade statligt bidrag fick inget bidrag från kommunen.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling