2021-01-26 16:49Pressmeddelande

Din upplevelse är viktig för oss!

null

Under januari och februari genomförs djupintervjuer via telefon med ett antal företag och privatpersoner som haft ärenden inom Vara kommuns verksamhet för fysisk planering, miljö- och bygg samt etablering. Får du ett samtal så medverka gärna – din upplevelse är viktig för oss.

Från och med vecka 4 och några veckor framåt kommer en konsult på uppdrag av Vara kommun att kontakta ett antal privatpersoner och företag som haft ärenden inom fysisk planering, bygg- och miljö samt etablering.

– Det är viktigt för oss som en ny förvaltning inom Vara kommun att börja med ett aktuellt nuläge när det gäller våra medborgares upplevelser av vår verksamhet, säger Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef på Vara kommun.

Samhällsbyggnad är en komplex verksamhet. Egenintressen ska vägas mot allmänintressen på ett rättssäkert sätt. Samtidigt som en långsiktigt hållbar utveckling med jobb, bostäder och samhällsservice ska kunna skapas behöver det också finnas utrymme för grönytor, fritidsaktiviteter och natur- och kulturmiljöer. Utöver det ska människor kunna ta sig till och från samt uppehålla sig på olika platser på ett tryggt sätt oavsett ålder och funktionsvariationer, vilket också behöver tas hänsyn till i olika överväganden.

– Myndighetsutövningen finns främst för att ta tillvara medborgares olika intressen. Ett viktigt uppdrag som ställer krav på en kvalitativ verksamhet, säger Kjell Karlsson, miljö- och byggchef.

Den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar verksamheter som svarar mot två olika nämnder, dels Kommunstyrelsen och dels Miljö- och Byggnadsnämnden.

– Oavsett nämnd är vi som politiker angelägna om att medborgarnas upplevelse av våra kommunala verksamheter ska vara god, därför ser vi positivt på att den här intervjuinsatsen görs, menar kommunstyrelsens tf ordförande Lars Gezelius med medhåll från Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Johannes Lundén.

Intervjuinsatsen genomförs av en externkonsult och delfinansieras genom Skaraborgs Kommunalförbunds satsning på företagsklimatet genom projektet ”Förenkla Skaraborg”.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling