2021-06-16 10:59Pressmeddelande

Coworking-koncept utanför storstäderna ska undersökas

null

Vara kommun har via Vara Industrifastigheter AB sökt och beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att ta reda på hur ett coworking-koncept skulle behöva konstrueras för att vara framgångsrikt utanför de större städerna.

När det senaste årets restriktioner så småningom börjar lätta och människor återigen börjar kunna återgå till sina arbetsplatser kanske några tänker ”Måste jag börja pendla igen och lägga mycket av min fritid på det?” medan andra kanske resonerar ”Får jag nu äntligen komma ur bubblan i hemmet och möta andra?”. Pandemin har visat att det går att arbeta på distans men pandemin har också gjort det tydligt för många att det varken är socialt, kreativt eller ergonomiskt att alltid sitta i den egna bostaden. Det är samtidigt rimligt att tro att färre kommer ha samma vilja till pendling på en daglig basis. Undersökningar visar också att pandemin ändrat synen på förorter, mindre städer och tätortsnära landsbygd med en ökad efterfrågan på småhus, villor, och fritidshus längre bort från de större städerna.

Mer än ett kontorshotell

Ett coworking-koncept handlar om att förena en välutformad och varierad kontorsyta med möjlighet till socialt nätverkande mellan olika personer eller företagare som under en kortare eller längre tid hyr in sig på en kontorsplats. Man kan hyra en plats på många olika sätt, till exempel en dag i veckan eller några timmar varje dag.

– Det finns flera saker som pekar på att det vi har att erbjuda i exempelvis en småstad som Vara just nu verkar mer attraktivt än på länge, säger samhällsbyggnadschef Johanna Forslund Kullander.

Projektet som beviljats 200 000 kronor syftar till att just ta vara på de möjligheter som finns för landsbygden när flyttmönster och viljan till pendling tycks påverkas av ändrade beteenden under pandemin. Projektet pågår 2021 ut och genomförs i samverkan mellan Vara Industrifastigheter, Vara kommun och Vara Konserthus.

– Vi ska konkret testa ett koncept för en coworking-yta utanför storstadsregionerna. Utgångspunkten är Vara och resultatet kan sedan skalas upp och nyttjas som etableringsunderlag för fler platser av vilken aktör som helst, säger Jan-Erik Wallin, vd på Vara Industrifastigheter.

Inför testperioden som kommer att pågå under hösten 2021 kommer projektet att rekrytera testpersoner som kommer att få prova på och utvärdera coworking-miljön.

– Kan Vara dra nytta av nya insikter och ändrade beteenden på ett sätt som skapar förutsättningar för fler att bo på landsbygden men ändå jobba tillsammans så ska vi så klart ta vara på det, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Gezelius.

 

Kontaktpersoner:
Jan-Erik Wallin, vd, Vara Industrifastigheter AB, tel. 0707-77 01 35
Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef, Vara kommun, tel. 0768-33 07 01


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling
Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson