2017-12-20 10:26Pressmeddelande

Bra resultat för Vara kommun i medborgarundersökningen

null

Under hösten har Vara kommun deltagit i en medborgarundersökning som SCB genomfört. 1200 kommuninvånare i åldern 18-84 år har fått möjligheten att svara på frågor om Vara kommuns verksamheter och hur de ser på möjligheten att påverka. 45% av de tillfrågade har svarat och ger i stort Vara kommun bra betyg, men här finns också förbättringspotential.

Undersökningen är uppdelad i tre delar som står för tre olika index:
A. Hur ser medborgarna på Vara kommun som en plats att bo och leva på? Nöjd-Region-Index (NRI).
B. Hur ser medborgarna i Vara kommun på kommunens verksamheter? Nöjd-Medborgar-Index (NMI).
C. Hur ser medborgarna i Vara kommun på sitt inflytande i kommunen? Nöjd-Inflytande-Index (NII).
     Betygsindexet varierar mellan 0-100.

Vara kommun som en plats att bo och leva på
Betyget för hur nöjda medborgarna är med Vara kommun som en plats att bo och leva på hamnar på 57. Resultatet kan då jämföras med betygsindex 60 för samtliga 131 kommuner som genomfört undersökningen.  Utmärker sig gör resultatet som berör trygghet och kommersiellt utbud, där resultatet är högre i Vara kommun än för samtliga kommuner. Förbättringsområden finns inom bland annat området bostäder och utbildningsmöjligheter.

Vara kommuns verksamheter
Indexet NMI, hur invånarna i Vara kommun se på kommunens verksamheter, hamnar på 54 som då kan jämföras med 55 för samtliga kommuner. Av kommunens verksamheter är invånarna mest nöjda med idrotts- och motionsanläggningar, renhållning och sophämtning, förskolan och räddningstjänsten. Områden som de tycker behöver prioriteras är gator och vägar, grundskolan, miljöarbete, stöd för utsatta personer och äldreomsorgen.

Möjligheten att påverka
Den sista delen i undersökningen berör hur invånarna ser på möjligheten att påverka. Här hamnar Vara kommuns NII på 41 som är bättre än resultatet för samtliga kommuner som hamnar på 40. Bäst betyg får kommunens information och möjligheten att komma i kontakt med kommunens personal. Prioriterade områden är möjligheten att påverka och förtroende.

I januari kommer politiker och tjänstemän att få en redovisning av resultatet av SCB och diskutera hur det bäst tas tillvara för att göra förbättringar av verksamheten.

För mer information kontakta kvalitetsstrateg Maria Carlsson-Torp, tfn 0512-310 20.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling