2019-01-24 15:00Pressmeddelande

Bostadsbyggande och rumsfördelning i Vara kommun

null

Fler bostäder i befintlig bebyggelse och fortsatt rumsförmedling – olika sätt att möta den ökade efterfrågan på bostäder.

Allt fler söker bostad i Vara. Trots att nya bostäder kommit till under 2018 är det kortsiktiga och brådskande bostadsbehovet, exempelvis för ungdomar från andra delar av landet som redan i vår önskar söka till Academy of Music and Business eller Lagmansgymnasiet i Vara, stort.

– Det är uppenbart att kommunens satsningar på att möjliggöra för en etablering av en skola som Academy and Music and Business med riksintag skapar ett ökat inflöde av personer som söker bostäder i Vara, säger Jan-Erik Wallin, VD på Vara Bostäder.

Även Lagmansgymnasiet ökar sitt elevantal med fler som väljer utbildningar i Vara som sitt förstahandsval.

Efterfrågan på bostäder är stor och för de elever som önskar välja Vara som studieort är möjligheten att hitta ett boende avgörande för vilken studieort som väljs. Enligt en enkätundersökning för att närmare kartlägga behovet visar det sig att det som primärt önskas är egen eller delad lägenhet, studentrum eller inneboende.

Våren 2018 inleddes ett samarbete mellan Vara Bostäder AB och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gällande rumsförmedling, ett samarbete som är i full gång och som alla Varabor med möjlighet att hyra ut ett rum eller två är välkomna att kontakta för att få hjälp med förmedling och kontraktsskrivning med mera. Utöver det satsar Vara Bostäder AB på att tillskapa ytterligare bostäder för studenter i befintlig bebyggelse. 

– När det gäller bostadsbyggande är det viktigt att tänka långsiktigt och i enlighet med det bostadsförsörjningsprogram som politikerna fattat beslut om. För att använda den byggbara mark som finns så hållbart som möjligt krävs viss eftertanke, varför vi behöver hitta såväl snabba och kortsiktiga lösningar för boende som permanenta, säger Johanna Forslund Kullander, chef för tillväxt- och utvecklingsavdelningen på Vara kommun.

Att inrätta bostäder i befintlig bebyggelse är ett sätt att kunna jobba hållbart och effektivt för att snabbt möta ett stort behov, utan att för den delen slå undan möjligheterna för privata aktörer att exploatera de byggbara områden som finns, så som t ex Lassagården i Vara. 

För mer information, kontakta Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder AB, tel 0512-296 90


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling