2024-05-15 11:38Pressmeddelande

Angående VaraNet AB

Bilden visar en kommunkarta med nätverk för bredband.

På uppdrag av kommunstyrelsen har VaraNet AB under en längre tid arbetat med en utbyggnadsplan för bredband för Vara kommun. Syftet är att öka tillgängligheten av bredband för kommuninvånare och företag. Beslut om planen fattades av styrelsen i VaraNet AB den 15 mars och därefter skulle planen gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Det har nu uppmärksammats att tidigare VD för bolaget har ingått avtal för utbyggnaden utan att beslut har fattats i kommunfullmäktige. Det har även uppstått frågetecken kring hur lagen om offentlig upphandling har tillämpats.  Vad som hittills framkommit är att VaraNet AB har ingått avtal om ca 25 miljoner kronor med en leverantör utan de beslut och underlag som krävs.

VD för VaraNetAB blev entledigad från sitt uppdrag den 10 maj. En tillförordnad VD kommer att tillsättas inom kort. Samtidigt inleds den formella processen med rekrytering av en ny VD.

Kommunstyrelsens förvaltning kommer att utreda de ekonomiska förutsättningarna för bredbandets utbyggnad för beslut i sedvanlig beslutsprocess. Ambitionen är att överlämna ett beslutsunderlag inom kort. Kommunens ambition är att våra invånare och företag inte ska påverkas av det som inträffat.

Vid frågor kontakta Tommy Åkerstedt, styrelseordförande för VaraNet , tfn 0703-33 61 78


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson