2023-07-04 13:30Pressmeddelande

Aktiva raster för trivsel och aktivt lärande

Kvinna i grön jacka och prickig väst sitter i en gunga.Aktiva raster ökar trivseln, stärker hälsan och lärandet. Fritidspedagog Maria Rantzow ordnar rastaktiviteter på Torsgårdsskolan i Vara.

Lek och rörelse är bra för både knopp och kropp. För att öka trivsel och stärka hälsa, närvaro och lärande arbetar kommunens alla grundskolor med aktiva raster på olika sätt.
På Torsgårdsskolan i Vara tätort har ordnade rastaktiviteter ökat både rörelsen och gemenskapen.
 
– 19! Jag hoppade 19 gånger, Maria. Det är nytt rekord!
Solen strålar men vinden är lite kall. För eleverna på Torsgårdsskolan som är med i dagens rastaktivitet spelar det ingen roll, de hoppar sig varma i en hoppreps-
utmaning.
– Lekar, olika typer av jakter och utmaningar är det mest populära, säger Maria Rantzow, fritidspedagog.
 I dag är det flest antal hopprepshopp som gäller.
– Jag försöker välja aktiviteter med mycket rörelse och så lite stillasittande som möjligt, säger hon.
Det var just för att se till att eleverna rör sig och leker mer tillsammans som Maria Rantzow drog igång rastaktiviteterna för sex år sedan.
– Vi behövde göra något för barnen för många av dem hade inget att göra på rasterna, säger hon.
På Arentorps skola var rastaktiviteter redan då ett inarbetat koncept och i sociala medier såg Maria Rantzow också många fritidspedagoger som höll i sådana. Hon bestämde sig för att dra igång rastaktiviteter på Torsgårdsskolan och förankrade idén. I början mejlade hon varje vecka ut till lärarna vilka aktiviteter som arrangerades på rasterna på måndagar och onsdagar.
– Numera gör jag egna skyltar som sitter uppe i korridorerna.
Efter sex år med rastaktiviteter har Maria Rantzow byggt upp en stor idébank att ta av. Om inspirationen ändå skulle sina får hon en gång i veckan hjälp med planeringen från en av skolans treor.
– De kommer med många idéer, säger Maria Rantzow.
Aktiva raster är något som alla grundskolor i Vara kommun arbetar med på olika sätt, exempelvis genom organiserade aktiviteter eller utemiljöer som uppmuntrar till lek och rörelse. Det är ett naturligt sätt att få in mer fysisk aktivitet i skolvardagen, öka gemenskapen mellan eleverna och samtidigt skapa mer energi för att lära sig saker. Forskning visar att det finns ett starkt positivt samband mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Det gör att aktiva raster är en av flera viktiga friskfaktorer som prioriteras för att skapa lust att gå till skolan, öka närvaron och stärka lärandet.
– För oss är aktiva raster ett sätt att väva in mer vardagsmotion vilket vi ser gynnar eleverna på flera sätt. Därför är vi också väldigt stolta över skolornas engagemang och arbete med att på olika sätt skapa rörelseglädje på rasterna, säger Fredrik Halvarsson, verksamhetschef på bildningsförvaltningen.
 
Ökar gemenskapen
Just i dag möter Maria Rantzows hopprepsutmaning hård konkurrens av den helt nya, åttkantiga gagabollsplanen. Gagaboll är en variant av spökboll. Spelarna får bara passa bollen med handflatan och så fort du träffas av bollen åker du ut. Kön för att vara med är flera meter lång.
– Det är jätteroligt, det tycker till och med vi vuxna, säger Maria Rantzow.
Nu när rastaktiviteterna etablerade och populära även på Torsgårdsskolan i Vara och Maria Rantzow ser många positiva effekter.
– Eleverna är mer aktiva, det blir mindre tjafs på raster och dessutom är de bättre på att själva hitta på saker att göra, säger hon.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman