2020-11-17 09:52Pressmeddelande

97 % är nöjda med kvaliteten på Varas förskolor

null

Vårdnadshavare till barn på Vara kommuns förskolor är eniga – vi gör ett bra jobb!

I oktober skickade vi ut en enkät till vårdnadshavare med barn på Varas kommunala och fristående förskolor. Syftet med enkäten var att få en samlad bild av vårdnadshavares upplevelse av förskolan. Efter att resultatet har sammanställts kan vi konstatera att förskolornas arbete håller en hög nivå. Nöjdhetsgraden inom de flesta berörda områdena ligger på 95-98 % vilket är ett fantastiskt resultat! Några exempel:

  • 98 % av vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan
  • 98 % upplever att förskolepersonalen bemöter dem och deras barn på ett bra sätt
  • 96 % upplever att förskolan erbjuder barnen en stimulerande lärmiljö

Förskolans verksamhetschef Cathrine Croona är mycket glad över det fina resultatet.

– Vi är oerhört tacksamma över att vårdnadshavarna är så nöjda med förskolan i Vara kommun. Det visar på att vår förskola erbjuder en god utbildning till barnen och en bra service till familjerna. Att få ett så här fint betyg, särskilt i dessa tider, känns extra viktigt då vi vet att det är en ansträngd situation för både familjer och personal. I Vara gör vi varandra bra helt enkelt.

Bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson (M) instämmer.

– Det är fantastiskt roligt att se resultatet av den här enkäten. Det är ett bevis på det fina arbete som varje dag bedrivs i våra förskolor, runt om i kommunen.

Svaren är ett viktigt underlag för vidare kvalitetsarbete i förskolan och ett sätt att mäta de indikatorer som bildningsförvaltningen arbetar mot. Totalt har 299 personer svarat på enkäten.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling