2018-12-19 10:28Nyheter

Viktig utbildning för både personal och patient

null

För omvårdpersonalen inom Vara kommun är tunga förflyttningar och en slitsam arbetsmiljö ofta vardag. För att underlätta arbetssituation för personalen och göra förflyttningar smidigare för patienten har personal inom socialförvaltningen nyligen genomgått en stor utbildning i förflyttningsteknik.

– Idag har vi ju brist på undersköterskor. Samtidigt som vi vill locka nya medarbetare är vi oerhört rädda om den personal vi har. Det är viktigt att de har rimlig arbetsbelastning och att förflyttningarna inte sliter för mycket på personal och patient, säger arbetsterapeuten Jeanette Nilsson.

Vid de praktiska utbildningstillfällena rullas ett antal sängar in i samlingslokalen på vårdcentralen i Vara. Med vägledning av utbildningsledaren från Hjälpmedelcenter Sverige, tränar kursdeltagarna på att förflytta sin sängliggande kollega.

Invanda mönster ändras och nya, smidiga tekniker lärs ut. Hjälpmedel såsom glidlakan, halksockor och glidkuddar provas och diskuteras. Små detaljer som underlättar arbetet för personalen och gör förflyttningarna skonsammare för patienten.

– Den här typen av utbildning har efterfrågats och gensvaret har varit oerhört positivt från personalen. Efter avslutad utbildning kommer vi följa upp det här och målet är att personalen sen själva ska kunna utbilda nyanställda, berättar Ann-Charlott Folkesson, resultatenhetschef inom sjuksköterskeenheten.

Under 2010-2012 anslöt sig Vara kommun till två nationella kvalitetsregister för att mäta hur uppsatta mål för vård av patienter med risker uppfylldes. Efter goda resultat vid de mätningarna tilldelades kommunen ett par miljoner kronor till verksamheten och det är delar av de pengarna som nu används för fortbildning av personalen. Runt 450 sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och chefer genomgår utbildningen, som blandar både teori och praktik.

– Det gäller också att hänga med i utvecklingen. Många har jobbat länge och under den tiden har det hänt mycket inom förflyttningsteknik och hjälpmedelsanvändning, säger Jeanette Nilsson.

En annan vinning med kurstillfällena är att personal inom socialförvaltningen får chansen att möta kollegor från andra enheter.

– Eftersom grupperna är blandade är det också ett fint tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med personal från många olika enheter. Personal som jobbar i samma förvaltning men som sällan ses, avslutar Ann-Charlott Folkesson.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling