2017-08-15 11:02Nyheter

Verksamhetsutveckling i Norge

null

Just nu befinner sig omkring 200 medarbetare från Vara kommun i Sundvollen, Norge. Det är femte gången som Vara kommun genomför en så kallad verksamhetsutveckling, en satsning på kommunens kärnverksamheter som bland annat innebär att alla kommunens medarbetare reser i väg på ett tre dagar långt internat i Norge. Totalt reser omkring 1300 medarbetare fördelat på nio tillfällen under hösten.

– Verksamhetsutveckling är en ständigt pågående process, där internatet är en kraftsamling för våra medarbetare och arbetslag att utvecklas under temat ”Vi gör varandra bra”. Att utvecklas tillsammans är en bra förutsättning för att möta omvärlden och de förändringar som sker omkring oss och i våra verksamheter, säger kommundirektör Anna Cederqvist.

Verksamhetsutvecklingen ska bidra till att kommunens verksamhet når god kvalitet för våra invånare, kunder och brukare. Detta görs genom att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, ett kontinuerligt lärande i arbetet, ett hållbart medarbetarskap, fokus på värdegrunden och med ett professionellt förhållningssätt.

– I Vara kommun är det en självklarhet att erbjuda kompetensutveckling som motiverar och stärker våra medarbetare så att de kan ge ännu bättre service till våra brukare, invånare och besökare. Kommunen har en lång tradition av att arbeta med verksamhetsutveckling utifrån övertygelsen att medarbetare som kan vara delaktig och påverka sin arbetssituation utför ett bättre arbete, säger Anna Cederqvist.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling