2022-12-08 10:17Nyheter

Verksamhetsutveckling bygger rum för hållbara lösningar

Bilden föreställer en utställning under uppbyggnad. I bakgrunden syns små skyltar och i förgrunden finns det ritade jordglober, en trappstege och en informationsskylt som berättar om människors konsumtion.Vara kommun tar just nu steget för att under 1,5 år trappa upp kunskapen om det hållbara samhället. I Tomrummet på Vara bibliotek pågår till och med den 16 december en workshop om hur Vara kommun ska bli mer hållbart, både miljömässigt och socialt.

Vad är priset på en T-shirt? Hur mycket har Vara sänkt energiförbrukningen i sin gatubelysning? Och vad väger egentligen ditt livsmedelsavfall?
Det och mycket mer kan du lära dig om i Tomrummet på Vara bibliotek där vår utställning om hållbar utveckling visas till och med den 16 december.
 
Utställningen är en del i Vara kommuns kraftsamling kring hållbar utveckling där alla medarbetare deltar för att med organisationens gemensamma klokskap ta sig an de utmaningar som samhället står inför. Under hösten har Vara kommuns medarbetare lärt mer om, reflekterat kring och diskuterat hållbar utveckling via fyra digitala utskick, så kallade rastplatser.
Alla är välkomna
Utställningen i Tomrummet fungerar som en workshopmiljö för kommunens verksamheter där de med höstens erfarenheter i bagaget ska hitta konkreta åtgärder som gör kommunen mer hållbar såväl miljömässigt som socialt. När Tomrummet inte används av kommunens medarbetare är utställningen öppen och gratis för alla som är nyfikna.
– Utställningen handlar inte bara om kommunens verksamhet, utan ger minst lika många tankeställare för exempelvis familjer och företag. Små förändringar i vardagen kan påverka hälsa, miljö och ekonomi. Vi hoppas så många som möjligt vill lämna hållbarhetslöften på väggen i Tomrummet, säger Åsa Jellinek.
Utställningen pågår fram till och med den 16 december.

Bilden föreställer tre papperspratbubblor som det står

Tillsammans ställer vi om för att bli mer hållbara, både miljömässigt och socialt.

Resan fortsätter
Efter årsskiftet kommer verksamhetsutvecklingsinsatsen att fortsätta. Denna gång med större fokus på miljömässig hållbarhet där kommunens miljöstrategi kommer att leda kommunen framåt i arbetet.

– Det finns många utmaningar kopplat till en hållbar utveckling. Det bästa sättet att möta dem är tillsammans. Vi kommer inte att kunna lösa allt, men vi kan däremot bli bättre, ett steg i taget. Genom att kraftsamla kring hållbar utveckling och tillsammans hitta vägar mot en mer hållbar vardag kan vi skapa förändring. Det är vad vi hoppas på med det här arbetet, säger Åsa Jellinek.

Arbetsgruppen visar de fem personer som ingår i verksamhetsutvecklingen i Vara kommun.

Arbetsgruppen för Vara kommuns verksamhetsutveckling och utställningen i Tomrummet. På övre raden: Åsa Jellinek, verksamhetsutvecklare, Sara Bäcklund, HR-generalist, Birgitte Hald Göthberg, folkhälsostrateg, Lina Alfredsson Mihlzén, hållbarhetsstrateg och Stina Arvidsson, kommunikatör.


Detta är verksamhetsutveckling 2022-2023 i Vara kommun

Verksamhetsutveckling 2022-2023 är en kraftsamling med kompetens- och organisationsutvecklande insatser för medarbetarna inom Vara kommun med tydligt fokus på hållbar utveckling. Arbetet pågår under 1,5 år där alla kommunens medarbetare involveras i tre digitala lärresor samt ett antal fysiska träffar och workshops.
 
Syftet med verksamhetsutvecklingen är att bidra till att nå de politiskt beslutade målen i Vara kommun. Genom kraftsamlingen hoppas kommunen utveckla:

• ökad grundkompetens och medvetenhet hos kommunens medarbetare inom perspektiven miljömässig och social hållbarhet
 
• förändringar i val och beteenden på individ- och verksamhetsnivå inom perspektiven miljömässig och social hållbarhet
 
• stärkt engagemang och ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivareOm Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman